Đổi mới công tác tư tưởng ở Thanh Chương

(Baonghean) - Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các cấp ủy và hệ thống chính trị ở Thanh Chương luôn coi trọng công tác tư tưởng nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận cao từ suy nghĩ, đến hành động. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn đang đặt ra những vấn đề khó khăn.  

Thực tiễn sinh động

Thành công của Đảng bộ xã Thanh Lương từ sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, đó là lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới và được công nhận đạt chuẩn trong tháng 12 này. Đây được coi là sự bứt phá ngoạn mục, điểm sáng mới của Thanh Lương trong bức tranh chung ở huyện Thanh Chương.

Nói như vậy, bởi điều kiện đất đai sản xuất của Thanh Lương vừa hạn chế, vừa nằm trong vùng thấp trũng, “chưa nắng đã hạn, chưa mưa đã ngập”. Khó khăn nữa còn do “đất chật, người đông”, các hộ gia đình, các khu dân cư sống xen dày; các tuyến đường giao thông nội xã chật hẹp. Chính vì vậy, mặc dù khởi động xây dựng nông thôn mới từ năm 2011, nhưng thời điểm kết thúc năm 2015, địa phương vẫn còn 5 tiêu chí khó đạt, bao gồm giao thông, cơ sở văn hóa, môi trường...

Cán bộ xã Thanh Liên (Thanh Chương) thảo luận xử lý vấn đề đột xuất trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy xã Lê Trọng Chương, chia sẻ: Mặc dù dự báo sẽ có những khó khăn, nhưng Ban Thường vụ Đảng ủy thống nhất tư tưởng là phải quyết tâm đăng ký về đích nông thôn mới năm 2016. Từ sự thống nhất đó, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức quán triệt, tuyên truyền, làm rõ trong Ban Chấp hành Đảng ủy và toàn bộ Đảng bộ; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, có một số địa bàn, một số nội dung chưa tạo được sự đồng thuận của người dân, cán bộ xã đích thân xuống cơ sở họp bàn, thảo luận, trực tiếp gặp gỡ từng người dân để giải thích làm “thông” tư tưởng. Bí thư Chương đơn cử việc mở rộng sân vận động thể thao của xã vướng một số ngôi mộ, cán bộ trực tiếp gặp gỡ từng hộ gia đình để làm công tác tư tưởng, vận động để di chuyển.

Hay như để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi từ các hộ dân tràn ra đường, lãnh đạo xã tổ chức làm việc, tranh thủ sự hỗ trợ gạch từ Xí nghiệp Gạch ngói Rào Gang để kích cầu, giải quyết vấn đề tư tưởng trong việc giảm đóng góp cho người dân để xây dựng hệ thống mương thoát nước...

Đối với Thanh Tiên, một xã có sự phát triển khá toàn diện của huyện Thanh Chương cũng có những kinh nghiệm, cách làm riêng để xây đắp niềm tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chia sẻ của đồng chí Nguyễn Văn Loan - Bí thư Đảng ủy xã, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải luôn gương mẫu, làm việc vô tư, trong sáng; luôn đặt lợi ích của tập thể, quyền lợi của nhân dân lên trên hết, tuyệt đối không tư túi hay vì lợi ích của cá nhân, gia đình, hay dòng họ.

Phương châm của các tổ chức trong hệ thống và cán bộ phải thực sự hiểu dân, trọng dân, lắng nghe nhu cầu của nhân dân để đáp ứng. Bởi vậy, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, địa phương luôn quan tâm và đặt lên hàng đầu việc chăm lo cho giáo dục, y tế và đảm bảo các vấn đề dân sinh khác. Ở Thanh Liên, gia đình nào có người qua đời, ngoài xây dựng nề nếp giúp đỡ, tương trợ về vật chất trong cộng đồng để lo ma chay thì địa phương cũng trích ngân sách hỗ trợ bình đẳng, không phân biệt gia đình đó giàu hay nghèo.

Yêu cầu “đi trước - về sau”

Có thể nói, công tác tư tưởng trong thời gian gần đây được Huyện ủy Thanh Chương quan tâm. “Công tác tư tưởng ở đây là quán triệt, giải thích, làm sâu sắc hơn các vấn đề đến cán bộ, đảng viên, nhân dân; đồng thời nâng cao tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng, đấu tranh chống lại các tư tưởng đi ngược lại với lợi ích tập thể, của cộng đồng và xã hội, đi ngược lại các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận”, đồng chí Phan Đình Hà - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, nhấn mạnh. 

Từ nhận thức đó mà từ sau Đại hội Đảng các cấp đến nay, Huyện ủy Thanh Chương đã rất coi trọng công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

Trước hết là đổi mới công tác quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bằng cách thay việc giao cho bí thư cấp ủy cơ sở thì nay chính Thường trực và Trưởng, Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách văn xã trực tiếp quán triệt. Nội dung, đề cương quán triệt được xây dựng công phu và do Thường trực Huyện ủy duyệt; đồng thời phân chia từng nhóm đối tượng để quán triệt gắn với việc lựa chọn những nội dung cốt lõi, vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn, những việc cần làm ở từng cấp, từng cơ quan, đơn vị một cách cụ thể nhất, tránh chung chung, không xác định rõ được cho cơ sở làm việc gì để đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống có hiệu quả.

Cán bộ xã Thanh Mỹ (Thanh Chương) trao đổi với người dân về thực hiện mô hình kinh tế trang trại.

Song song với đó, Huyện ủy mà trực tiếp là Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã trăn trở đổi mới nội dung tuyên truyền trên bản tin nội bộ huyện theo hướng trọng tâm, cụ thể, thiết thực.

Ngoài nội dung chính về nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy trong từng tháng, kể cả công tác đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo thời điểm, thời vụ; gương người tốt, việc tốt; kinh nghiệm hay thì còn có mục định hướng dư luận liên quan đến các vấn đề thời sự thế giới, trong nước, trong tỉnh mà qua nắm bắt dư luận trong nhân dân đang còn nhiều băn khoăn, tư tưởng trái chiều.

Đặc biệt có chuyên mục cố định về tư tưởng và những lời căn dặn của Bác Hồ theo từng chủ đề, chủ điểm (tùy theo tháng đó có kỷ niệm hay hoạt động gì mang tầm quốc gia, địa phương). Đó còn là định hướng một số nội dung sinh hoạt chi bộ trong tháng, gồm các nội dung tập trung tuyên truyền; những nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả lĩnh vực.

Bí thư Chi bộ xóm 13, xã Thanh Lương, cho rằng: “Từ khi Bản tin nội bộ của Huyện ủy Thanh Chương được đổi mới, việc chỉ đạo của chi bộ cũng rõ ràng và cụ thể hơn. Nội dung sinh hoạt chi bộ có chất lượng, thông tin được nhiều vấn đề cho đảng viên; đây thực sự là “cẩm nang”, là tài liệu quan trọng cho các chi bộ hiện nay. Chẳng hạn từ sự cố môi trường biển Formosa, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhiều tư tưởng, nhưng qua bản tin nội bộ, huyện đã có bài viết phân tích, làm rõ nhiều vấn đề, góp phần định hướng tốt công tác tư tưởng.

Rõ ràng, bên cạnh những cố gắng thì công tác tư tưởng vẫn đang đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm. Thông qua khảo sát, thăm dò theo hình thức điều tra xã hội học do Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện đầu năm 2016 đến tận từng cơ sở, cán bộ, đảng viên, nhiều biểu hiện về tư tưởng được chỉ ra.

Nổi lên là tư tưởng bảo thủ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với cán bộ, đó là không chịu đổi mới phong cách lãnh đạo, điều hành, không dám nhìn vào cái sai của mình trong việc xử lý, kết luận một số đơn thư, khiếu nại, tố cáo để công dân tiếp tục khiếu nại lên cấp trên. Với nhân dân, đó là bảo thủ trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; không áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới.

Ngoài ra, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân còn các biểu hiện tư tưởng trì trệ, không chịu thay đổi, sáng tạo; đó còn là tư tưởng hẹp hòi, cục bộ, kèn cựa, thiếu gương mẫu; tư tưởng ngại khó, sớm thỏa mãn, trông chờ, ỷ lại... Đây là những vấn đề làm cản trở sự phát triển chung của huyện Thanh Chương trong những năm qua.

Thẳng thắn nhìn rõ thực trạng, hạn chế, Huyện ủy Thanh Chương đã ban hành Đề án 04/ĐA-HU, ngày 10/10/2016 về tiếp tục đẩy mạnh công tác tư tưởng, khắc phục bảo thủ, trì trệ, hẹp hòi, ngại khó, sớm thỏa mãn; đổi mới cách nghĩ, cách làm, tạo sự đồng thuận cao để phát triển.

Đồng chí Đặng Anh Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, nhấn mạnh: “Công tác tư tưởng được xác định là nhiệm vụ “đi trước, về sau”; đi trước để tuyên truyền, quán triệt, giác ngộ, về sau là để đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm, bổ cứu các chủ trương, chính sách của Đảng sát hợp với thực tiễn. Mỗi cán bộ, đảng viên cần trau dồi về mọi mặt nhằm góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc phát sinh, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXX, nhiệm kỳ 2015 -2020 đề ra, sớm đưa Thanh Chương trở thành huyện khá khu vực miền Tây của tỉnh.

Mai Hoa