Đổi mới hành động

(Baonghean) - Mùa Xuân là khởi đầu của một năm mới, nên đầu Xuân ai ai cũng kỳ vọng thời gian tới có nhiều sự đổi mới theo chiều hướng tích cực cho bản thân, gia đình và rộng ra là cả đất nước, dân tộc.
 
Còn nhớ, những năm đầu thời kỳ đổi mới, chúng ta luôn nói nhiều về đổi mới tư duy và kỳ vọng sự đổi mới trong tư tưởng, trong suy nghĩ sẽ dẫn tới những đổi mới trong hành động nhằm đem lại nhiều thành công trong xây dựng và phát triển đất nước. Và chúng ta đã thành công. Sự phát triển của đất nước qua 30 năm đổi mới là minh chứng rõ ràng và có sức thuyết phục nhất. Vậy trong Xuân mới này có cần tiếp tục đổi mới tư duy nữa không? Dĩ nhiên là cần, rất cần! Thế cuộc toàn cầu luôn biến động không ngừng, đòi hỏi tư duy cũng phải luôn đổi mới để thích ứng và ứng phó kịp thời với những xoay vần thế sự. 
 
Nhưng đi cùng với đổi mới tư duy là phải đổi mới hành động. Sở dĩ nói như vậy là vì, trong những năm qua, trong tư duy, tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển cả ở trước mắt và lâu dài, từ Trung ương đến địa phương đều đã hoạch định tương đối cụ thể về đường hướng phát triển và cả những việc cần làm. Hơi tiếc một điều là trong khi thực hiện, có nơi, có lúc, trong không ít việc, chúng ta chưa hành động kịp thời với tư duy và thiếu kiên quyết. Nhất là trong việc xử lý những bất cập, yếu kém tồn tại trong hệ thống. Chính vì thế mà đất nước dù có bước phát triển, kinh tế vẫn tăng trưởng, nhưng chưa đủ nhanh, đủ mạnh để thu hẹp dần với các nước bên cạnh. Bởi lẽ, như lời ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì, ta tăng trưởng nhưng các nước khác cũng tăng trưởng, thậm chí họ tăng trưởng bài bản hơn để có động lực tăng trưởng tốt hơn cho giai đoạn sau. Còn chúng ta đang phục hồi lại sự tăng trưởng để có tốc độ cao với những năm bị chậm lại.
 
Từ sự nhìn nhận đó, ông đi đến một nhận định: "Việc đổi mới mạnh mẽ hơn nữa thể chế kinh tế của Việt Nam là cần thiết. Điều này không cần dùng nhiều tiền bạc, không cần bao nhiêu tỷ đô la mà cần sự đổi mới ở mỗi cán bộ, vị trí công tác, đặc biệt là các lãnh đạo cấp cao". Đổi mới ở đây chính là đổi mới hành động. Vì việc đổi mới tư duy đã được thể hiện qua các chủ trương, đường lối, chính sách và chúng ta đều đã có cả, chỉ cần những hành động thực hiện cho thật đúng, thật tốt, thật hiệu quả nữa thôi.
 
Việc đổi mới này phải dàn đều trong hành động của mỗi người, từ những người có trọng trách cao cho tới những người bình thường, từ Trung ương cho tới các địa phương. Chúng ta đã bàn nhiều, nói nhiều rồi. Các phương châm, khẩu hiệu hành động cũng đã có cả rồi. Điều cần nhất bây giờ là những hành động cụ thể để khơi dậy sự nhiệt tình, xốc lại tinh thần, niềm tin để vượt qua thách thức, chớp cơ hội đưa đất nước tăng trưởng một cách vượt bậc ngay trong năm mới Ất Mùi này. Phải đổi mới hành động để có ngay những sự đổi mới của thực tiễn phát triển!
 
Duy Hương