Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận

(Baonghean) - Ngày 15/10 năm nay, chúng ta vui mừng kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và Ngày Dân vận của cả nước. Cách đây 62 năm, ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài "Dân vận" đăng trên báo Sự Thật đã khẳng định: "Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".
 
Thấm nhuần quan điểm đó, suốt hơn tám thập niên, qua các giai đoạn lịch sử đấu tranh nối tiếp nhau, Đảng ta luôn đặt vấn đề công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, nhằm tập hợp nhân dân thành những đội quân dũng mãnh chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, với sức mạnh dời non lấp biển, đã lập nên những chiến công hiển hách trong các cao trào cách mạng và trong 2 cuộc kháng chiến thần thánh chống ngoại xâm của dân tộc, cũng như trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.
 
Cùng với cả nước, trong những năm qua công tác dân vận của tỉnh ta được quan tâm chú trọng và đã đạt được những dấu ấn quan trọng. Công tác dân vận được đổi mới, đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, quan tâm đến những lĩnh vực mới, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển KT- XH. Nhờ đó, đã tập hợp, đoàn kết được sức mạnh các tầng lớp nhân dân; bà con lương giáo, đồng bào các dân tộc; phát huy sức mạnh của nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng; xây dựng Nghệ An ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi
bà con xã Kim Liên (Nam Đàn)     Ảnh: Sỹ Minh

Thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" do Ban Dân vận Trung ương phát động, trong những năm gần đây, hệ thống dân vận trong cả tỉnh đã làm tốt công tác xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" và đã xuất hiện hàng ngàn mô hình "Dân vận khéo" ở khắp nơi, trên tất cả các lĩnh vực. Riêng từ đầu năm 2011 đến nay, các ngành, địa phương trong tỉnh đã xây dựng thành công 381 mô hình, điển hình "Dân vận khéo", trong đó, có 5 mô hình Mặt trận và đoàn thể tỉnh, 42 mô hình cấp huyện và 376 mô hình, điển hình cấp xã. Các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" tập trung nhiều nhất ở lĩnh vực quan trọng như an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới, thực hiện qui chế dân chủ cơ sở, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Nhờ làm tốt công tác "Dân vận khéo", các ngành, địa phương đã giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn vướng mắc, huy động nội lực xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế, đảm bảo ổn định chính trị xã hội.
 
Ở xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, qua vận động "khéo", nhân dân đã hiến đất làm con đường chính của xã rộng 13m, một trong những đường giao thông đẹp nhất của tỉnh. Xã còn xây dựng được "nhà máy" cấp nước sạch cho nhân dân dùng. Hay như ở xã Tân An- một trong những xã vùng xa khó khăn nhất của huyện Tân Kỳ, nhờ thực hiện tốt công tác dân vận mà người dân đã hiến hàng ngàn m2 đất, đóng góp tiền của để làm hệ thống đường giao thông nông thôn rộng rãi và xây dựng trường học, tạo tiền đề để xã xây dựng nông thôn mới... Các địa phương có nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo" là Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Diễn Châu... Tuy nhiên, so với yêu cầu, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở một số nơi vẫn còn hình thức. Một số cấp ủy Đảng chưa quan tâm đến công tác dân vận, chưa cử được những cán bộ có phẩm chất, trình độ năng lực làm công tác vận động quần chúng... Một bộ phận cán bộ, công chức ít lắng nghe ý kiến của nhân dân; nặng về biện pháp mệnh lệnh hành chính, chưa chú trọng động viên, thuyết phục, vận động nhân dân...
 
Hiện nay, trước yêu cầu mới, đòi hỏi công tác dân vận của tỉnh ta cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hơn, nhất là công tác nắm tình hình diễn biến tư tưởng của quần chúng nhân dân và công tác tập hợp, vận động quần chúng, để góp phần tích cực đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh!


Trâm Anh