Đổi mới nội dung, cách thức kiểm tra chấp hành kỷ cương hành chính

(Baonghean.vn) - Chiều 30/12/2014, tại TP Vinh, đoàn công tác liên ngành tỉnh về kiểm tra, giám sát chấp hành Chỉ thị 17/CT theo Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 27/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh tiến hành sơ kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2014 và bàn giải pháp trong thời gian tới. Đồng chí Lê Đình Lý – Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì.

Cùng tham gia còn có đại diện một số ban, sở ngành là thành viên đoàn kiểm tra.

Quang cảnh buổi sơ kết hoạt động kiểm tra chấp hành Chỉ thị 17/CT

Mặc dù mới thành lập được hơn 6 tháng nhưng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 17 của Tỉnh ủy được 21 huyện, thành, thị và 8 sở, ngành; ở cấp xã, mỗi huyện, thị đoàn kiểm tra được từ 2- 4 xã, góp phần tạo chuyển biến về nhận thức của cán bộ đảng viên, công chức, tình trạng uống rượu bia trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa,  giảm hẳn, nhất là ở địa bàn miền núi....

Đồng chí Phạm Hồng Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu

Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn một số hạn chế, các sở ngành, đơn vị đã ban hành quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ công chức nhưng chưa sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa theo quy định của Chỉ thị 17/CT; đa số cán bộ công chức không có biển tên tại bàn làm việc, chấp hành chưa nghiêm việc đeo thẻ công chức khi làm nhiệm vụ; công tác tự kiểm tra, giám sát chấp hành kỷ cương chưa được quan tâm đúng mức chưa thành lập được đoàn kiểm tra cấp dưới; cán bộ trực 1 cửa tại một số đơn vị huyện, thị còn vắng không có lý do; một số trụ sở chính quyền chưa treo quốc kỳ quốc huy đúng quy định; một số xã thông báo giờ làm việc không đúng giờ theo quy định của Chính phủ. Tại các đợt kiểm tra, đoàn đã có thông báo tới các đơn vị phát hiện có thiếu sót, hạn chế để chấn chỉnh; đồng thời tổng hợp báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh để có giải pháp xử lý.

Đồng chí Cao Cự Tân - Chánh Thanh tra Sở Nội vụ phát biểu

Trên cơ sở thảo luận, đại diện các ban, sở ngành thành viên một số kiến nghị, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiêu quả các cuộc kiểm tra. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Đình Lý – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn ghi nhận sự cố gắng của đoàn kiểm tra, đồng thời nêu lên một số hạn chế và những việc chưa làm được. Theo đó, đoàn kiến nghị UBND tỉnh gắn việc kiểm tra chấp hành kỷ cương gắn với trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan đơn vị, khi cần thiết mới lập đoàn kiểm tra; chỉ kiểm tra đột xuất và chuyên đề một số cơ quan, đơn vị có dư luận, phản ánh của người dân và một số lĩnh vực, địa bàn còn yếu kém; phải đổi mới nội dung và phương pháp kiểm tra có trọng tâm và hiệu quả hơn, sau kiểm tra, kiến nghị tỉnh có giải pháp đôn đốc, xử lý để chấp hành Chỉ thị 17/CT được triệt để và nghiêm túc hơn…/.

 Tin, ảnh: Nguyễn Hải