Đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

(Baonghean.vn) - Sáng 9/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có phiên làm việc tập thể để bàn bạc, thảo luận về đề án xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020; đánh giá kết quả chỉ đạo đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cùng tham dự phiên làm việc có đại diện Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí: Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên làm việc

Trường Chính trị tỉnh là nơi đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trong giai đoạn phát triển 2000 - 2014, nhà trường đã triển khai nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng; mở rộng một số chuyên ngành mới; tăng cường đào tạo chính trị, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ các cấp. Tổng số cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng cả giai đoạn là 30.319 học viên.

Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trường Chính trị tỉnh thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chính trị trong tâm, đó là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Trường Chính trị cần quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên

Gắn với tăng số lượng, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên, ngoài giảng dạy về lý luận chính trị, nhà trường chú trọng cung cấp các kiến thức về quản lý hành chính, kiến thức pháp luật, đặc biệt cập nhật kiến thức mới, rèn luyện kỹ năng giải quyết các tình huống phát sinh cho đội ngũ cán bộ cơ sở, bí thư ảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã. Đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường được bổ sung và được đào tạo cơ bản và có tính thực tiễn. Cơ sở vật chất được đầu tư, đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy, học tập của nhà trường và học viên... Công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà trường và các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường được quan tâm để làm mô hình mẫu trong việc đào tạo, bồi dưỡng.

Đồng chí Trần Công Dương - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cho rằng Trường Chính trị tỉnh cần đổi mới giáo trình giảng dạy, thường xuyên cập nhật kiến thức, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Hiệu trưởng Trường Chính trị phát biểu tại cuộc họp.

Sau khi nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ đánh giá những kết quả tích cực và  phân tích, làm rõ những hạn chế, khó khăn, kết luận ở nội dung này, đồng chí Hồ Đức Phớc cho rằng: Trường Chính trị tỉnh là trung tâm đào tạo cán bộ cho Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong hệ thống chính trị; đào tạo, bồi dưỡng cả về mặt lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo, đào tạo về trình độ và nhận thức cho cán bộ. Chính vì vậy, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cần gắn với thực tiễn công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo xác định rõ những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của nhà trường trong thời gian tới.

Muốn vậy, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên thì phải phát huy đội ngũ chuyên gia, thu hút cán bộ giỏi về công tác tại trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Trường cũng cần bám sát các chỉ tiêu của tỉnh về chất lượng trình độ đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị để đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn cho cán bộ đáp ứng yêu cầu. Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, trong đó quan tâm nghiên cứu các đề tài gắn với các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng chí cũng yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến góp ý tham gia của các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy để hoàn thiện đề án trước khi ban hành.

Đồng chí Đậu Văn Thanh - Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo dự thảo về kết quả chỉ đạo đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành đánh giá kết quả chỉ đạo đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nhìn chung, đại hội điểm các đảng bộ cấp trên cơ sở đã được triển khai đúng quy trình, quy định và hoàn thành đầy đủ 4 nội dung chính tại đại hội. Đại hội tại các đơn vị đã thể hiện sự dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm để xác định rõ định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới cao hơn và bầu ra Ban Chấp hành đủ về số lượng, đảm bảo về tiêu chuẩn.

Kết luận nội dung này, đồng chí Hồ Đức Phớc cho rằng để đảm bảo đại hội cấp trên cơ sở diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, quy định, Tỉnh ủy sẽ xây dựng và thống nhất chương trình mẫu để ban hành gửi xuống cho các huyện, thành, thị ủy bám sát để điều hành đại hội, đảm bảo thành công tốt đẹp.

Mai Hoa