Đổi mới, tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính

Lê Thanh

(Baonghean) - Từ việc thẳng thắn nhận diện hạn chế trong công tác cải cách hành chính (CCHC), huyện Tân Kỳ xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 để kiên quyết chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục, tạo chuyển biến tích cực trong thực tế.

SIẾT CHẶT KỶ CƯƠNG

Ấn tượng khi đến xã Phú Sơn, địa bàn vùng sâu thuộc diện 135 của huyện Tân Kỳ, nhưng trụ sở làm việc và phòng tiếp công dân rất khang trang, sạch sẽ. Tại bộ phận một cửa, bảng niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi giải quyết của UBND xã. Tại đây, có một hòm thư góp ý, tiếp nhận phản ánh kiến nghị về các quy định hành chính và một tấm bảng “đường dây nóng” có ghi số điện thoại của lãnh đạo xã; lịch tiếp công dân định kỳ. Từng cán bộ, công chức đều thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ ghi tên, chức danh, thể hiện rõ tính chuyên nghiệp, sự tôn trọng đối với khách và người dân đến liên hệ làm việc.

Đổi mới, tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính ảnh 1
Người dân xã Phú Sơn (Tân Kỳ) hiến đất mở rộng lòng đường nông thôn. Ảnh tư liệu: Phương Thảo

Đặc biệt, ngay cổng ra, vào xã thực hiện lắp máy quét vân tay bằng hình ảnh có camera để kiểm soát việc chấp hành thời gian làm việc của cán bộ, công chức. Việc lắp đặt máy quét vân tay tại trụ sở làm việc đã ghi nhận sự chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tại cơ sở, nhất là công tác quản lý cán bộ, công chức.

“Tôi rất phấn khởi với cách giải quyết công việc hiện nay. Cán bộ xã thân thiện, vui vẻ và tạo điều kiện tối đa, giải quyết công việc nhanh chóng. Với những thủ tục đơn giản, xã linh hoạt, tạo điều kiện giải quyết nhanh gọn, từ đó hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại…”.

Anh Trần Văn Ngọc - người dân xã Phú Sơn

Chủ tịch UBND xã Phú Sơn (Tân Kỳ) - đồng chí Đinh Xuân Công cho biết: Để có được những kết quả cụ thể trong công tác CCHC, hàng năm, UBND xã đều cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, các kỹ năng thực hiện nhiệm vụ CCHC. Đặc biệt, thời gian qua, xã thực hiện các hình thức để thăm dò, lấy ý kiến của người dân về ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Qua tiếp nhận thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ thực thi công vụ để có sự chấn chỉnh, rút kinh nghiệm kịp thời. Chúng tôi thực hiện việc gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng, từ đó phản ánh, đánh giá đúng kết quả thực thi công vụ, nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức hàng năm.

Mới đây, đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính  của tỉnh kiểm tra tại xã Tân Hương và xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ). Theo ghi nhận của đoàn kiểm tra, UBND các xã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; quán triệt, nhắc nhở trong các cuộc họp giao ban của UBND xã, triển khai ký cam kết thực hiện các chỉ thị đối với cán bộ, công chức ngay từ đầu năm.

Đổi mới, tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính ảnh 2
Cán bộ xã Tân Hương (Tân Kỳ) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Thanh Lê

UBND xã Tân Hương đã ban hành công văn chỉ đạo tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020. Các địa phương đã xây dựng, ban hành hệ thống quy chế nội bộ của đơn vị như: Quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quy chế văn hóa công sở; Quy chế chi tiêu nội bộ; các quy chế phối hợp,...

Đối với UBND xã Tân Hương đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách. Tại bộ phận một cửa của các xã được tổ chức và hoạt động theo quy định; niêm yết công khai nội quy làm việc, công khai TTHC thuộc phạm vi giải quyết của UBND xã; kịp thời kiện toàn nhân sự bộ phận một cửa khi có sự thay đổi…

XÁC ĐỊNH KHÂU ĐỘT PHÁ

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, hàng năm, huyện Tân Kỳ đã xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo thực hiện. UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và báo cáo kết quả thực hiện. Đồng thời tập trung chỉ đạo các phòng, ban, xã, thị trấn tập trung giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp; thường xuyên rà soát, bổ sung TTHC kịp thời công khai niêm yết theo quy định tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND cấp huyện và xã.

Theo đó, các TTHC được rà soát, bổ sung, kịp thời công khai niêm yết theo quy định tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Đến nay, tổng số TTHC được niêm yết công khai trên Cổng dịch vụ công tỉnh và Cổng thông tin điện tử của tỉnh là 282 TTHC/375 TTHC (75,2%), trong đó, 36 TTHC được đăng ký ở mức độ 3 và 339 TTHC đăng ký ở mức độ 2.

Kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thanh Lê
Kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thanh Lê

Huyện cũng tập trung đầu tư nâng cấp bộ phận một cửa về cơ sở vật chất, công khai các TTHC từ huyện đến xã. Thực hiện giao dịch dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho 100% các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Tổ chức điều tra xã hội học, xác định chỉ số CCHC cấp xã, chấm điểm, đánh giá xếp hạng công tác CCHC hàng năm một cách dân chủ, công khai, trung thực và kịp thời, tạo động lực phấn đấu giữa các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn.

Huyện Tân Kỳ còn có nhiều cách làm riêng đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ, công chức. Đặc biệt, với việc thực hiện cơ chế giao việc “3 bước” đã góp phần quan trọng thay đổi tác phong, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức. Cùng với đó, huyện Tân Kỳ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thông tin trong quản lý văn bản và điều hành, đảm bảo hoạt động, xử lý văn bản và thông tin kịp thời, chính xác, góp phần hiện đại hóa hành chính.

Khẳng định kết quả đạt được trong công tác CCHC ở Tân Kỳ những năm qua góp phần quan trọng sự phát triển chung của địa phương, song Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ Hoàng Quốc Việt cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức công tác CCHC; việc triển khai thực hiện các nội dung CCHC còn thấp, nhất là ở UBND các xã; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn thấp. Do vậy, thời gian tới, huyện yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; người đứng đầu UBND các xã, thị trấn phải nghiêm túc rút kinh nghiệm những yếu kém, hạn chế trong công tác CCHC, từ đó xác định giải pháp khắc phục; mục tiêu, nhiệm vụ CCHC trong nhiệm kỳ 2020 -2025.

“Tân Kỳ xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đột phá của địa phương trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, huyện sẽ ban hành Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung của công tác CCHC; đồng thời nêu cao vai trò, trách nhiệm của các phòng, ban, địa phương trong thực hiện công tác CCHC. Kết quả thực hiện CCHC hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương là một trong các tiêu chí xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân, người đứng đầu”

Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ 

Đổi mới, tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính ảnh 4
Một góc thị trấn Tân Kỳ. Ảnh: Sách Nguyễn

Tin mới

Tản văn hay: Mùa cao su rụng lá

Tản văn hay: Mùa cao su rụng lá

(Baonghean.vn) - Trong chương trình đêm nay, xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn một tản văn rất dịu dàng, lãng mạn của Nguyễn Hiên mang tên “Mùa cao su rụng lá”. Nguyễn Hiên là một cây bút nữ của vùng đất Đăk Lăk, hiện đang làm giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn tại một trường THPT tại đây. Chị viết nhiều tản văn, các tác phẩm của chị thường viết về những điều giản dị xung quanh mình. “Mùa cao su rụng lá” viết về rừng cao su, loại cây mọc nhiều quanh nơi tác giả sống. Mời các bạn cùng lắng nghe , qua giọng đọc Hồ Nữ Thị.
Thông tin nổi bật ngày 29/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/6

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội; Nghệ An lần đầu tiên vào tốp 10 địa phương thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất cả nước; 10 ngày phát hiện, xử lý 157 lái xe vi phạm nồng độ cồn… là những thông tin nổi bật ngày 29/6.
Đoàn công tác Bộ Tài chính làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về công tác phòng, chống thiên tai

Đoàn công tác Bộ Tài chính làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về công tác phòng, chống thiên tai

(Baonghean.vn) - Sau buổi làm việc của Đoàn công tác Bộ Tài chính với Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự vào sáng ngày 28/6, chiều nay 29/6 Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng đã có buổi làm việc chính thức với lãnh đạo UBND tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai năm 2022. 
Kiều Bào

Nghệ An tham gia hội nghị toàn quốc về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

(Baonghean.vn) -  Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của của Bộ Chính trị khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được xác định là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.
Nồng độ cồn

Nghệ An: 10 ngày phát hiện, xử lý 157 lái xe vi phạm nồng độ cồn

(Baonghean.vn) -  Sau 10 ngày ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Nghệ An đã phát hiện 157 trường hợp lái xe sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông; chở hàng quá tải, quá khổ 146 trường hợp; tự ý thay đổi kích thước thành thùng, chở hàng rơi vãi 135 trường hợp, chạy quá tốc độ quy định 457 trường hợp.
U23 Việt Nam.

Sao U23 Việt Nam làm được gì khi trở về CLB?

(Baonghean.vn) - Sau khi kết thúc SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022, các tuyển thủ U23 Việt Nam lần lượt trở về CLB chủ quản, tích cực hòa nhập và đón chờ cơ hội trở lại trong các trận đấu tập huấn, đấu bù trước khi V-League 1, 2-2022 được nối lại từ cuối tháng 6 và đầu tháng 7. Điều giới chuyên môn và người hâm mộ quan tâm dõi theo là các CLB sẽ sử dụng, bố trí như thế nào các ngôi sao U23, đặc biệt là những người thường xuyên được đá chính tại SEA Games cũng như VCK U23 châu Á vừa qua?
Vì hợp lý, hợp tình quá!

Vì hợp lý, hợp tình quá!

(Baonghean.vn) - Ngoài được học kỹ năng bơi, đám trẻ ở bản còn được chỉ dạy kỹ năng sinh tồn một mình, cách thoát khỏi các thảm hoạ thiên tai, cách nhận biết cây cỏ có độc, các hành động bảo vệ môi trường, chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cá nhân…
Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An hợp tác thành công với các chuyên gia thẩm mỹ đầu ngành

Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An hợp tác thành công với các chuyên gia thẩm mỹ đầu ngành

(Baonghean.vn) - Với mong muốn mang đến cho khách hàng sự lựa chọn và kết quả làm đẹp tốt nhất, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An thường xuyên hợp tác với các chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu; trở thành địa chỉ tân trang nhan sắc uy tín, chất lượng tại Nghệ An, được đông đảo khách hàng tin chọn.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương: 'Chưa bao giờ chúng ta xử lý nghiêm minh nhiều cán bộ cấp cao như vừa qua'

Trưởng Ban Nội chính Trung ương: 'Chưa bao giờ chúng ta xử lý nghiêm minh nhiều cán bộ cấp cao như vừa qua'

Sự quyết tâm, quyết liệt đó thể hiện thời gian vừa qua đã kiên quyết xử lý 170 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 37 cán bộ cấp cao bị xử lý hình sự, có cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Bộ trưởng, Thứ trưởng, tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang.
Anh Sơn phát triển công nghiệp nhanh, bền vững

Anh Sơn phát triển công nghiệp nhanh, bền vững

(Baonghean.vn) - 6 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Anh Sơn tăng gần 10% so với cùng kỳ bất chấp những khó khăn khách quan và chủ quan. Đặc biệt, có nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực tạo được thương hiệu, giá trị cao trên thị trường.
 G7 bế mạc với nỗi lo bao trùm về cuộc chiến tại Ukraine

G7 bế mạc với nỗi lo bao trùm về cuộc chiến tại Ukraine

Mặc dù mời 5 quốc gia khách mời từ châu Á, châu Phi và Nam Mỹ đến Thượng đỉnh G7 để thảo luận về nhiều chủ đề quan trọng như môi trường, y tế, an ninh lương thực nhưng cuộc chiến tại Ukraine vẫn chiếm mối quan tâm áp đảo tại Thượng đỉnh G7 vừa kết thúc chiều 28/6 sau 3 ngày làm việc tại Đức.
Cửa Lò

Doanh nghiệp kỳ vọng lớn vào Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch giữa Nghệ An – Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) -  Trước thềm Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022, cộng đồng doanh nghiệp du lịch ở Nghệ An đã gửi gắm mong muốn, kỳ vọng về sự mở rộng hợp tác và phát triển bền vững.
Quang Hải

Quang Hải đến Pau FC của Pháp sáng nay 29/6 ; ĐT U19 Việt Nam lên đường sang Indonesia dự giải U19 Đông Nam Á

(Baonghean.vn) - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã tới Pháp sau hành trình kéo dài gần 2 ngày. Anh sẽ có buổi kiểm tra y tế tại Pau FC vào hôm nay (29/6);  ĐT U19 Việt Nam lên đường sang Indonesia dự giải U19 Đông Nam Á năm 2022 vào chiều tối 28/6. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên lực lượng của đội đã không thể có những cầu thủ trẻ tốt nhất.