Đổi mới và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học (*)

(Baonghean) - Trích phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Lễ Công bố thành lập Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại lễ công bố.
Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, với dân số trên 3 triệu người, là trung tâm văn hóa – giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ của khu vực Bắc Trung bộ; đến năm 2020 cơ bản trở thành một tỉnh khá của cả nước theo tinh thần Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị.
 
Trong những năm gần đây, kinh tế - xã hội của Nghệ An đã có nhiều chuyển biến tích cực, có hơn 11.000 doanh nghiệp đang hoạt động và mỗi năm thành lập mới thêm khoảng 1.000 doanh nghiệp. Vì vậy, nhu cầu về cán bộ tài chính, kế toán, kỹ thuật – nông – lâm ngư cũng như nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cho địa phương, các tỉnh Bắc Trung bộ và nước bạn Lào là rất lớn.
 
Xuất phát từ nhu cầu thực tế; thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 17 về việc nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An lên đại học; được sự giúp đỡ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ ngành Trung ương, sự cố gắng nỗ lực của Ban Giám hiệu, cán bộ giáo viên; Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ cán bộ giảng viên đảm bảo các điều kiện đào tạo trình độ bậc đại học theo quy định.
 
Ngày 27/1/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 205/QĐ - TTg thành lập Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, một ngôi trường có bề dày 54 năm xây dựng và phát triển với hơn 10 trường thành viên sáp nhập. Như vậy, từ nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An có thêm một Trường Đại học với chức năng đào tạo cán bộ Kinh tế, Kỹ thuật Nông - Lâm nghiệp. Sự ra đời của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An cùng với hệ thống gồm: 5 trường đại học, 10 trường cao đẳng và 15 trường trung cấp trên địa bàn tỉnh đã góp phần đáp ứng nguyện vọng và mong muốn của Đảng bộ, nhân dân và học sinh tỉnh nhà, nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu CNH – HĐH đất nước. Nghệ An đã dần trở thành Trung tâm văn hóa – giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ… của khu vực Bắc Trung bộ.
 
Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI vừa ban hành về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, với mục tiêu đối với giáo dục đại học là: “Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu trí thức sáng tạo của người học… Đa dạng hóa các cơ sở đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển công nghệ và các lĩnh vực, ngành nghề”. Đây là cơ hội rất thuận lợi, nhưng cũng là thách thức lớn đối với đội ngũ lãnh đạo, cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường khi bước lên bậc đại học.
 
Để phấn đấu xây dựng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An trở thành trung tâm giáo dục, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội, tôi thấy các đồng chí còn rất nhiều việc phải làm. Trước mắt, tôi đề nghị nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện những nội dung công việc theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ quản lý và giảng viên; đổi mới và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; tiếp tục đầu tư xây dựng, củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu của một trường đại học trong thời kỳ hội nhập; Hoàn thiện các điều kiện để sớm trình Bộ Giáo dục và Đào tạo mở các mã ngành đào tạo trình độ đại học trong năm học 2014 - 2015. Nhất là những khoa, ngành gắn với nghiên cứu và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trên khu vực Bắc Trung bộ đang cần. Gắn nhà trường với những vấn đề thực tế đặt ra ở địa phương, đất nước.
 
Về phía tỉnh, chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà trường xây dựng và phát triển, tôi cũng đề nghị các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Kinh tế Nghệ An để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, trước mắt phối hợp để thực hiện tốt công tác tuyển sinh và đào tạo trong năm 2014 - 2015...
 
---------------
(*) Đầu bài do Báo Nghệ An đặt.