Đổi tiền cotton 10.000 và 20.000 đồng bình thường

Các tổ chức và cá nhân có các loại tiền này được đổi ngang giá trị sang các loại tiền đang lưu hành.

Ông Nguyễn Chí Thành – Cục trưởng Cục Phát hành Kho quỹ NHNN cho biết: kể từ ngày 01/01/2013, đồng tiền cotton loại 10.000 đồng và 20.000 đồng hết giá trị lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, các tổ chức và cá nhân có các loại tiền này được đổi ngang giá trị sang các loại tiền đang lưu hành do NHNN phát hành tại Sở giao dịch NHNN, chi nhánh NHNN, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Kho bạc Nhà nước tại các tỉnh, thành phố.

Theo báo cáo của các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, đến nay việc thu đổi các loại tiền này đang diễn ra bình thường./.


Theo (vov.vn) - L.T