Đòn bẩy cho hoạt động công đoàn trong tình hình mới

Nguyễn Hữu Thắng

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XVIII, vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác phân cấp quản lý, sử dụng tài chính giai đoạn 2018-2021. Các giải pháp phù hợp, khả thi được đề xuất, nhằm đảm bảo công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn đúng quy định, tạo quyền chủ động cho công đoàn cấp dưới hoạt động hiệu quả, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Những hiệu quả rõ nét

Nhìn chung công tác phân cấp quản lý, sử dụng tài chính giai đoạn 2018-2021 đã thực sự chuyển biến mạnh mẽ về cả lượng và chất, giúp ban chấp hành, ban thường vụ xác định được thẩm quyền của mình trong quản lý thu, chi, tạo thế chủ động trong tổ chức hoạt động, cơ bản xóa được tình trạng cơ chế xin, cho. Ông Phan Văn Hồng - Trưởng ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá: “Đơn vị công đoàn được phân cấp công tác tài chính xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong quản lý điều hành nguồn thu, chi tài chính công đoàn đảm bảo quy định của Luật Công đoàn, Điều lệ công đoàn Việt Nam. Thực hiện tốt việc trích nộp, cấp kinh phí đúng quy định, quản lý chi tiêu tiết kiệm, cân đối nguồn tài chính và từng bước có tích lũy. Thu tài chính giai đoạn 2018-2021 bình quân đạt 110%, nguồn lực tài chính tích lũy của công đoàn các cấp tăng trưởng 212%. Bình quân tăng trưởng 29%/năm. Giai đoạn 2018-2021 việc phân phối nguồn tài chính giữa 3 cấp công đoàn có sự thay đổi lớn về nguồn tích lũy kết dư”.

Đòn bẩy cho hoạt động công đoàn trong tình hình mới ảnh 1

Ông Phan Văn Hồng - Trưởng ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá hiệu quả phân cấp tài chính công đoàn. Ảnh: Diệp Thanh

Chia sẻ về chủ trương về phân cấp quản lý, sử dụng tài chính, ông Vương An Nguyên - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam nhấn mạnh: “Đây là chủ trương đúng đắn, tăng tính chủ động, tăng dần tính chủ động, dần khắc phục được việc Liên đoàn Lao động tỉnh phải cấp bù kinh phí”.

Sau 4 năm phân cấp quản lý, sử dụng tài chính trên địa bàn, huyện Diễn Châu đã tạo được bước chuyển biến tích cực về nhận thức trong quản lý, điều hành nguồn lực đáp ứng phục vụ tốt hơn nhiệm vụ đề ra. Ông Phạm Đức Cường, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu cho biết: “Nguồn thu hàng năm luôn đạt và vượt kế hoạch, đảm bảo được chỉ tiêu tài chính, các hoạt động công đoàn được nâng cao về cả số lượng và chất lượng do được đầu tư ngân sách phù hợp. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, cải tạo sửa chữa từng bước được quy định chặt chẽ về quyền và trách nhiệm và đã được phân cấp cho các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo quy định hiện hành. Việc triển khai thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua một tài khoản chung của Tổng Liên đoàn tại các ngân hàng nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ, hạn chế thất thu, công khai, minh bạch nguồn thu và phân phối nguồn thu kịp thời cho các cấp công đoàn, thuận lợi cho các doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn 2%, tạo chủ động cho công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.

Công tác chỉ đạo thu tài chính công đoàn ngày càng được đổi mới, phân cấp triệt để với nhiều phương pháp, cách thức tổ chức nên tỷ lệ thu hàng năm của Diễn Châu đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao”.

Đòn bẩy cho hoạt động công đoàn trong tình hình mới ảnh 2

Công tác tài chính là một trong những nội dung rất được quan tâm tại hội nghị ban chấp hành mở rộng. Ảnh: Diệp Thanh

Cùng quan điểm, đồng chí Nguyễn Văn Thục - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương cho biết: “Phân cấp công tác quản lý, sử dụng tài chính của Liên đoàn Lao động tỉnh đã quy định cụ thể về phân cấp quản lý tài chính tài sản toàn diện cho đơn vị cấp trên trực tiếp cơ sở, từ đó tạo điều kiện cho đơn vị cấp dưới chủ động, tự chủ trong quản lý thu, chi, giảm bớt tình trạng cấp phát, xin cho. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị còn tranh thủ được sự ủng hộ, hỗ trợ về nguồn kinh phí của chuyên môn, chính quyền và các tổ chức nhằm phục vụ tốt nhất cho hoạt động của tổ chức công đoàn”.

Giải pháp trong tình hình mới

Trong những năm qua, nguồn lực tài chính - tài sản của công đoàn được phát huy hiệu quả, góp phần đáp ứng tốt nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, trong đó thu tài chính công đoàn tăng bình quân hàng năm 110%, có tăng trưởng. Cùng với việc cải thiện phương thức thu tài chính, công tác tài chính, tài sản cũng được chú trọng, việc chấp hành chế độ kế toán và các quy định về quản lý tài chính trong công tác giao dự toán, thực hiện dự toán, quyết toán từng bước đi vào nề nếp. Đồng thời, công tác xây dựng cơ bản được các cấp công đoàn quan tâm, nguồn vốn xây dựng cơ bản đã bố trí tập trung, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ, nguồn tài chính công đoàn tích lũy và nguồn hỗ trợ khác.

Đòn bẩy cho hoạt động công đoàn trong tình hình mới ảnh 3

Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam làm việc với các công đoàn cơ sở về vấn đề tài chính. Ảnh: ĐVCC

Mặc dù vậy, theo đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, công tác phân cấp, quản lý, sử dụng tài chính tài sản công đoàn thời gian qua vẫn còn gặp phải những hạn chế. Đặc biệt là tài chính công đoàn còn để thất thu kinh phí, các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn còn chưa thu được kinh phí công đoàn theo quy định. Nguồn tích lũy có tăng trưởng song chưa mạnh, không ổn định, phân bổ không đều; công tác chỉ đạo thu kinh phí công đoàn qua tài khoản chung của Tổng Liên đoàn một số đơn vị chưa quyết liệt, đang còn có hiện tượng bằng lòng với kết quả thu kinh phí, đoàn phí, thiếu sự đôn đốc. Cùng với đó, việc quản lý nguồn tài chính còn xảy ra tình trạng ở một số đơn vị chi tiêu âm nguồn phải ứng trước cho các hoạt động từ nguồn khác. Việc phân phối được điều chỉnh hàng năm, song chưa phù hợp với đặc thù của một số đơn vị nhất là những đơn vị có địa bàn hoạt động rộng, đơn vị ít đoàn viên, người lao động…

Đồng chí Lê Thái Cường - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Vinh chia sẻ thêm: “Tình trạng thất thu tài chính công đoàn là có, nhất là tỷ lệ thất thu kinh phí và đoàn phí công đoàn tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn còn cao. Công tác quản lý tài chính công đoàn một số nơi còn lỏng lẻo, thực tế tại một số doanh nghiệp có tình trạng “lách luật”, không đóng đầy đủ kinh phí công đoàn dẫn đến tình trạng thất thu, chưa thực hiện được việc xử, phạt khi doanh nghiệp không đóng kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật”.

Đòn bẩy cho hoạt động công đoàn trong tình hình mới ảnh 4

Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tài chính. Ảnh: Diệp Thanh

Để xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn trong tình hình mới”.

Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhấn mạnh: “Tạo nguồn thu ổn định, bền vững để xây dựng nguồn lực tài chính, tài sản công đoàn đủ mạnh, làm đòn bẩy thúc đẩy hoạt động công đoàn trong tình hình mới, cần quản lý, sử dụng, khai thác tốt nguồn lực tài chính, tài sản hiện có, quan tâm tiếp cận các nguồn thu từ xã hội hóa tạo nguồn lực đủ mạnh để tổ chức các hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó là tìm cách mở rộng phát triển nguồn lực tiềm năng trong tương lai. Để làm được những điều này, đội ngũ cán bộ công đoàn phải tư duy, đổi mới, có tầm nhìn chiến lược, các cấp công đoàn cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ công tác tài chính công đoàn theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch. Bên cạnh đó, tài chính, tài sản công đoàn cần được quản lý thống nhất, tập trung, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch, công bằng; có phân cấp quản lý; gắn quyền hạn với trách nhiệm… Tiếp tục bổ sung, sửa đổi quy định về phân cấp thu kinh phí công đoàn để khai thác tốt nguồn thu theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn, quan tâm công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về lao động, hoạt động công đoàn, chú trọng hình thức vận động thuyết phục đến người sử dụng lao động về đóng kinh phí công đoàn; có biện pháp xử lý phù hợp các doanh nghiệp cố tình không thực hiện việc trích đóng kinh phí công đoàn theo quy định...”.

Ngoài ra, người đứng đầu Công đoàn Nghệ An cũng cho rằng, để tránh lãng phí cần khai thác, quản lý tốt nguồn thu; chi tiêu tiết kiệm, đúng mục đích, nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công đoàn; thu đúng, thu đủ, giảm thất thu. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế toán có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính, tài sản trong tình hình mới.

Tin mới

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu chỉ đạo sơ tán người dân Kỳ Sơn khỏi vùng nguy hiểm ngay trong đêm

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu chỉ đạo sơ tán người dân Kỳ Sơn khỏi vùng nguy hiểm ngay trong đêm

(Baonghean.vn) - Sau khi họp khẩn với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Kỳ Sơn vào tối 2/10, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu tiếp tục chỉ đạo nhanh chóng sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, tuyệt đối không để người dân ở lại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

(Baonghean.vn) -  Ngày 2/10, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng ban cứu trợ tỉnh đã thay mặt Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ký thư ngỏ gửi tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Nghệ An, kêu gọi chung tay ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu họp khẩn với Kỳ Sơn trong đêm chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ quét

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu họp khẩn với Kỳ Sơn trong đêm chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ quét

(Baonghean.vn) - Sau khi kiểm tra hiện trường tại thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn), tối nay (2/10), đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có cuộc họp khẩn với Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão huyện Kỳ Sơn để chỉ đạo gấp rút việc triển khai các phương án khắc phục hậu quả lũ quét.

Hỗ trợ

Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ các giáo viên, trường học bị thiệt hại do lũ lụt tại huyện Thanh Chương và Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Trong những ngày qua, mưa lớn cùng lũ ống, lũ quét đã làm ngập lụt và hư hỏng nhiều trường lớp và nhà cửa của các giáo viên tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trước tình hình đó lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo đã kịp thời hỗ trợ thầy và trò các nhà trường, những nơi bị thiệt hại lớn do lũ lụt.
Đại tá Lê Thế Mẫu: Cuộc chiến Ukraine nhìn từ Diễn đàn Đại hội đồng Liên hợp quốc 2022

Đại tá Lê Thế Mẫu: Cuộc chiến Ukraine nhìn từ Diễn đàn Đại hội đồng Liên hợp quốc 2022

(Baonghean.vn) - Cuộc chiến Ukraina trở thành chủ đề lớn và nổi bật nhất trong các cuộc tranh luận tại Diễn đàn Đại hội đồng Liên hợp quốc năm nay tại thành phố New York, Mỹ, trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua. Nhân sự kiện này, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với Đại tá Lê Thế Mẫu - Nguyên Trưởng Phòng Thông tin khoa học quân sự thuộc Viện Chiến Chiến lược quốc phòng và là chuyên gia phân tích chính trị- an ninh quốc tế
Những hình ảnh mới nhất ở thị trấn Mường Xén sau khi lũ qua

Những hình ảnh mới nhất ở thị trấn Mường Xén sau khi lũ qua

(Baonghean.vn) - Sáng 2/10, sau khi một trận lũ ống, lũ quét tràn qua, thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) trở nên tan hoang. Khối lượng lớn bùn, đất, đá, cây cối... đã biến nhiều khu vực của thị trấn Mường Xén trở thành hố sâu. Những hình ảnh mới nhất được nhóm phóng viên - cộng tác viên Báo Nghệ An đang tác nghiệp trực tiếp từ Kỳ Sơn chuyển về.
Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh thăm hỏi, trao quà hỗ trợ 3 cháu bé mồ côi tại Nghi Lộc

Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh thăm hỏi, trao quà hỗ trợ 3 cháu bé mồ côi tại Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Nắm được thông tin về hoàn cảnh của 3 cháu nhỏ là con của 2 vợ chồng bị lũ cuốn tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh đã trực tiếp tới chia buồn cùng gia quyến, động viên và hỗ trợ cho các cháu số tiền 50 triệu đồng.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/10

(Baonghean.vn) - 26 nghệ nhân Nghệ An được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú; Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An thành công tốt đẹp; Lũ ống, lũ quét ở Kỳ Sơn; Tăng lưu lượng xả nước hồ chứa thủy điện Bản Ang, Nậm Mô… là những thông tin nổi bật ngày 2/10.
Ảnh khắc phục lũ quét Kỳ Sơn. Ảnh: Trọng Tuấn

Công an Nghệ An khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Trước tình hình lũ quét đột ngột xảy ra tại huyện miền núi Kỳ Sơn, gây ngập lụt, sạt lở và gây thiệt hại lớn đến sản xuất, đời sống của nhân dân. Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động lực lượng khẩn trương phối hợp giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống.
Ứng cứu

Ứng cứu

(Baonghean.vn) - Ảnh hưởng cơn bão số 4, sáng 30/9/2022 Trung tâm y tế TX. Hoàng Mai bị ngập chìm trong biển nước, lực lượng vũ trang trên địa bàn đã kịp thời ứng cứu, chuyển bệnh nhân cao tuổi đến nơi an toàn và tiếp tục điều trị.
Huyện Con Cuông huy động máy móc xử lý điểm sạt lở Dốc Chó. Ảnh: Bảo Hân

Dốc Chó sạt lở, Quốc lộ 7 tiếp tục bị chia cắt

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn ở huyện Con Cuông, Quốc lộ 7 đoạn qua Dốc Chó tiếp tục bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Hiện các phương tiện chưa thể lưu thông do đất, đá từ phía ta luy dương tiếp tục sụt xuống với khối lượng lớn.
Từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh và gợi mở mỗi tổ chức đoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên của tỉnh cần nhân rộng, lan tỏa từng hành động đẹp, từng cử chỉ tốt để từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 
Sẻ chia với những gia đình đặc biệt khó khăn

Sẻ chia với những gia đình đặc biệt khó khăn

(Baonghean.vn) - Sau khi trao quà hỗ trợ 50 triệu đồng đến hai hộ gia đình đặc biệt khó khăn ở huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên trong chiều 1/10, mọi người ra về nhưng lòng vẫn còn mãi day dứt trước những gì mắt thấy tai nghe. Mong sao, sự hỗ trợ của những tấm lòng sẻ chia sẽ góp thêm niềm tin, nghị lực để các thành viên của các gia đình sẽ tiếp tục vững vàng trước mưa bão của cuộc đời.
Để đảng viên thực hiện đầy đủ trách nhiệm nơi cư trú

Để đảng viên thực hiện đầy đủ trách nhiệm nơi cư trú

(Baonghean.vn) - Trách nhiệm, nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú được cụ thể hoá bằng 7 nhiệm vụ tại Quy định số 213 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn đảng viên ít tham gia sinh hoạt và các phong trào ở khu dân cư, thậm chí việc lấy giấy nhận xét chi uỷ nơi cư trú cũng còn nhờ người thân đến bí thư chi bộ xin xác nhận.