Đón đoàn đại biểu 3 tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và BoLyKhămXay (Lào)

(Baonghean.vn) - Chiều 16/8, đ/c Thái Văn Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã chủ trì tiếp đón đoàn đại biểu Ủy ban chính quyền 3 tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và BôLyKhămXay, nước CHDCND Lào sang làm việc để thống nhất chủ trương việc tổ chức phong trào kết nghĩa giữa các cụm dân cư (bản-bản) hai bên biên giới Việt Nam - Lào.

Đoàn đại biểu của tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Văn-say Pheng-sum-ma, Phó tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn; Tỉnh Xiêng Khoảng do đồng chí Đuông - chít Chăng- xay-vàng, Phó tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn; Tỉnh BôLyKhămXay do đồng chí Khăm-bun-nắt Xay-nhạ-nôn, Phó tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn.Đồng chí Thái Văn Hằng tiếp đoàn đại biểu tỉnh Xiêng Khoảng.

Thực hiện các Hiệp định, Hiệp nghị, quy chế về khu vực biên giới Việt - Lào của hai Đảng, hai Nhà nước và hai Chính phủ vể tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lãnh đạo 3 tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, BôLyKhămXay đã có nhiều cuộc Hội đàm, trao đổi để bàn bạc thống nhất về các chủ trương, giải pháp, trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng và bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn mọi hoạt động chống phá của các thể lực thù địch và bọn phản động. Vì vậy đã góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Nhà nước Việt Nam và Lào, giữa tỉnh Nghệ An với 3 tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, BôLyKhămXay.
         
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa 2 nhà nước, 2 dân tộc Việt Nam - Lào; đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và nhân dân cấp cơ sở mà trực tiếp là các thôn (bản) giáp biên giới trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ, giữ gìn ANCT và TTATXH khu vực biên giới. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An mời Ủy ban chính quyền 3 tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, BôLyKhămXay (Lào) để bàn bạc thống nhất chủ trương và tổ chức ký kết việc tổ chức phong trào kết nghĩa giữa các cụm dân cư (bản-bản) hai bên biên giới Việt Nam - Lào. 
         
Theo chương trình làm việc, ngày 17/8, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc Hội đàm với 3 tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, BôLyKhămXay nước CHDCND Lào về “tổ chức phong trào kết nghĩa các cụm dân cư (bản - bản) hai bên biên giới”. 


Hùng Phong