Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân trong lĩnh vực GT-VT

(Baonghean.vn) - Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính của tỉnh, ngày 29/7, đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Cao Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Giao thông vận tải. 

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn tại Sở GTVT.

Trong năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015, trên cơ sở kế hoạch, nội dung CCHC đã đề ra, Sở Giao thông vận tải đã có một số biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền; đồng thời tiến hành cụ thể cải cách thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực nên đã đạt kết quả đáng tốt như công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách thể chế, tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản QPPL kịp thời, sáng kiến trong công tác CCHC.

Về cải cách hành chính, Sở GTVT ban hành công bố thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc cấp đổi GPLX thông qua các điểm bưu điện cấp huyện, công khai 68 thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết. Từ 1/1/2014 - 30/5/2015, Sở GTVT đã nhận giải quyết hơn 72.800 bộ hồ sơ và đã giải quyết được hơn 72.700 bộ hồ sơ.

Đoàn kiểm tra thủ tục hành chính tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở GTVT.
Người dân đến giao dịch tại Trung tâm giao dịch một cửa thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

Đối với thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế liên thông, Sở GTVT đã nâng cấp cơ sở vật chất của bộ phận một cửa, nâng diện tích và bố trí cán bộ đầy đủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ thư điện tử của Cơ quan thường trực CCHC tỉnh.

Bộ máy hành chính của Sở hoạt động ổn định, xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong đơn vị, bố trí cán bộ, công chức, viên chức đúng vị trí, năng lực chuyên môn. Hiện tại, các cơ quan đơn sự nghiệp trực thuộc sở đã ứng dụng CNTT trong các hoạt động chuyên môn, công khai các thủ tục hành chính đầy đủ, mẫu đơn kê khai trên cổng thông tin điện tử..

Cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới kiểm tra xe của người dân.
Thành viên đoàn kiểm tra đột xuất việc cấp đổi giấy phép lái xe cho người ngoại tỉnh.

Bên cạnh những kết quả và ưu điểm nổi bật trên, qua kiểm tra, giám sát hồ sơ CCHC lưu tại Văn phòng Sở và tại các đơn vị trực thuộc Sở, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số hạn chế, tồn tại như: việc thực hiện cải cách công vụ có lúc chưa đảm bảo yêu cầu, về phân công lãnh đạo trong công tác CCHC chưa đúng theo quy định, rà soát công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở chưa kịp thời. Việc đăng ký của cán bộ, công chức của cuộc vận động thực hiện CCHC trong năm 2015 chưa kịp thời. Tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, thì hiện vẫn còn ý kiến về việc giải quyết cho người dân đến làm thủ tục đăng kiểm còn chưa kịp thời, thái độ phục vụ của nhân viên thu phí còn thiếu nhã nhặn.

Đồng chí Cao Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ kết luận buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Cao Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị Sở GTVT cần quan tâm hơn nữa công tác lãnh đạo của Đảng ủy đến các đảng viên nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc về CCHC trong mỗi cán bộ, công chức. Quan tâm rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tham mưu công bố thủ tục hành chính thuộc quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã. Quan tâm nâng cao trách nhiệm, đạo đức công bộ của bộ phận cán bộ, công chức và tiếp tục quán triệt, quan tâm kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại sở và các đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Hoàng Văn Huệ - Phó Giám đốc Sở GTVT tiếp thu những ý kiến của đoàn kiểm tra.

Đồng chí Hoàng Văn Huệ ghi nhận những đánh giá, kiến nghị của đoàn tại buổi làm việc. Trong thời gian tới, Sở sẽ kiểm tra, rà soát lại và sẽ chấn chỉnh kịp thời để công tác CCHC của Sở ngày càng tốt hơn./.

Phạm Bằng