Đồng chí Nguyễn Xuân Đường được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 15/5 tại thành phố Vinh, HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp bất thường để bầu bổ sung Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm - Phó Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh.

Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Trần Hồng Châu đã đọc diễn văn khai mạc kỳ họp và đọc các tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh. Hội đồng đã nhất trí cao về nội dung các tờ trình và thông qua các nghị quyết bằng hình thức biểu quyết giơ tay.Đồng chí Trần Hồng Châu đọc diễn văn khai mạc

Hội đồng đã tiến hành bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh bằng hình thức bỏ phiếu kín, đồng chí Nguyễn Xuân Đường đã được các đại biểu tín nhiệm bầu vào chức danh Chủ tịch UBND tỉnh với 100% số phiếu đại biểu có mặt.Đồng chí Hồ Đức Phớc tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân ĐườngĐồng chí Trần Hồng Châu tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Đường

Hội đồng tiếp tục bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách văn xã. Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh – Ủy viên BTV, Phó chủ tịch HĐND tỉnh được giới thiệu vào chức danh này để HĐND tỉnh bầu theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả bỏ phiếu bầu chức danh phó chủ tịch, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh đã trúng cử với 91,76% số phiếu của các đại biểu có mặt.Đồng chí Trần Hồng Châu tặng hoa chúc mừng đồng chí Đinh Thị Lệ ThanhĐồng chí Nguyễn Xuân Đường tặng hoa chúc mừng
đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh

Hội đồng đã thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh chủ tịch UBND tỉnh của đồng chí Nguyễn Xuân Đường đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Đường, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu vào các chức danh mới

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu nhận nhiệm vụ cảm ơn các thế hệ lãnh đạo đi trước, các đồng chí lãnh đạo đương nhiệm, đây là một vinh dự và là trách nhiệm lớn lao đối với đảng bộ và nhân dân Nghệ An, đồng chí mong muốn cán bộ, nhân dân Nghệ An tiếp tục đoàn kết một lòng quyết tâm phấn đấu đưa Nghệ An ngày một phát triển hơn.

Kỳ họp cũng đã thảo luận và thông qua Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Thảo luận và thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chương trình ban hành Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2013.Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết

Kết thúc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Châu đọc diễn văn bế mạc đánh giá cao kết quả kỳ họp, HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Cũng tại kỳ họp này, theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh, trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã bàn bạc thống nhất điều chỉnh bổ sung 03 nghị quyết và đưa 02 nghị quyết ra khỏi chương trình ban hành nghị quyết năm 2013 của HĐND tỉnh.


Sỹ Minh