Đồng chí Nông Đức Mạnh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2013), chiều 15/5, đồng chí Nông Đức Mạnh – Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã về Khu di tích Kim Liên dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng đi có các đồng chí Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tinh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số ban ngành cấp tỉnh.Đồng chí Nông Đức Mạnh và lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.Đồng chí Nông Đức Mạnh ghi vào Sổ vàng lưu niệm
tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dâng hoa, dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nông Đức Mạnh và các đồng chí cùng đi trong đoàn đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta; nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người con ưu tú của quê hương, đất nước; Người tiêu biểu cho tinh hoa, khí phách của dân tộc Việt Nam, được thế giới tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất.Đồng chí Nông Đức Mạnh dâng hương tại phần mộ cụ Hà Thị Hy -
bà nội Bác Hồ.Đồng chí Nông Đức Mạnh và lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương trước phần mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác Hồ.Dâng hương trước phần mộ cậu Nguyễn Sinh Xin - em trai của Bác Hồ.Đồng chí Nông Đức Mạnh nói chuyện với nhân dân về thăm quê Bác.Nghe thuyết minh về cuộc đời, thân thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê ngoại Bác Hồ.

Tiếp đó, đồng chí Nông Đức Mạnh và các đồng chí cùng đi đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại phần mộ bà Hà Thị Hy - bà nội của Bác Hồ; phần mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Người; cậu Nguyễn Sinh Xin – em trai của Bác Hồ.


Mai Hoa