Đóng góp ý kiến Dự thảo Báo cáo chính trị ĐH Đảng bộ tỉnh XVIII

(Baonghena.vn) - Sáng 9/2, UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề nghe và cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên ủy ban, lãnh đạo các  sở, ban, ngành.
 
Tại phiên họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thông qua Dự thảo báo cáo chính trị kiểm điểm 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII (nhiệm kỳ 2010-2015) trên các mặt kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2016 - 2020. Dự thảo đánh giá tổng quát trong 5 năm qua, trước diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế thế giới, khu vực và trong nước, ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh… nhưng với sự nỗ lực của toàn tỉnh, kinh tế tiếp tục được duy trì và phát triển hợp lý, an sinh xã hội, quốc phòng anh ninh được đảm bảo, trật tự an toàn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển. Tuy nhiên, còn một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra, chất lượng tăng trưởng nhiều mặt còn thấp nhưng cải thiện chậm, đời sống của một bộ phận nhân dân vùng sâu, vùng xa vẫn còn khó khăn. 
        
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên dự họp dành thời gian nghe và cho ý kiến về các ngành, các lĩnh vực mà ngành chịu trách nhiệm để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị trình BTV Tỉnh ủy. Đặc biệt là các chỉ tiêu về xây dựng hạ tầng, xây dựng trường chuẩn quốc gia, chỉ tiêu thu ngân sách, chỉ tiêu công nghiệp…

Đồng chí Hồ Ngọc Sỹ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy- Giám đốc Sở NN và PTNT góp ý kiến vào dự thảo
 
Tại cuộc họp đã có 18 ý kiến đóng góp một cách trách nhiệm cho Dự thảo Báo cáo chính trị, đặc biệt là làm rõ mục tiêu, chỉ tiêu, các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.  Thống nhất sửa lại một số nội dung trong dự thảo như: không đưa cây chanh leo vào cây trọng điểm, đưa chỉ tiêu sản lượng thịt hơi xuất chuồng vào cho ngành chăn nuôi, thu hút các nhà máy chế biến thịt và các sản phẩm từ thịt gia súc, tính dự báo cho các mục tiêu đạt được… 
 
 
Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở GD&ĐT đóng góp ý kiến về các chỉ tiêu giáo dục
 
Mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ XVIII theo dự thảo là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; tăng cường đoàn kết, thống nhất; huy động và phát huy mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh, phấn đấu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, tạo cơ sở để đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp; là trung tâm về tài chính, thương mại, dụ lịch, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ; có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc xứ Nghệ, quốc phòng, an ninh vững mạnh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo”.  
 
Ông Lương Thanh Hải - Trưởng ban Dân tộc tỉnh phát biểu
 
Dự thảo cũng đưa ra quan điểm phát triển trong nhiệm kỳ tới:  Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức điều hành, quản lý của bộ máy Nhà nước. Đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hài hoà giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô, vừa chú trọng chất lượng, hiệu quả, đảm bảo phát triển nhanh và bền vững;  phát huy nội lực gắn với khai thác tối đa nguồn lực từ bên ngoài, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.  Phát triển kinh tế phải gắn phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.  Mở rộng dân chủ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp. Đảm bảo thực hiện đồng thời 3 mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường trong phát triển. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh;  huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực. Tăng cường đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng trọng yếu, coi phát triển hạ tầng là khâu đột phá cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.   
 
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Độ tiếp thu các ý kiến
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận các ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp và giao cho Ban soạn thảo văn kiện Đại hội tập hợp, tiếp tục nghiên cứu, đặc biệt là các ý kiến về các mũi kinh tế trọng điểm, các chỉ tiêu kinh tế,  hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị trình Ban thường vụ Tỉnh ủy. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Châu Lan