#đồng hành cùng doanh nghiệp

5 kết quả

Đảng bộ Khối DN tỉnh: Chủ động, sáng tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An: Chủ động, sáng tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Dù có những đặc thù, khó khăn riêng, song với tinh thần bám sát yêu cầu thực tiễn, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An luôn chủ động đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Khẳng định vai trò cầu nối, đồng hành và chỗ dựa vững chắc của doanh nghiệp, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.
1

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân cần phải gắn với nhu cầu thực tiễn

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy yêu cầu kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện các đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân và lao động kỹ thuật trên địa bàn tỉnh phải nghiêm túc, trách nhiệm, đảm bảo đúng tinh thần, yêu cầu đặt ra.
Khu kinh tế Đông Nam

Phát huy hiệu quả dự án đầu tư

(Baonghean) - Với trách nhiệm được giao, Ban quản lý Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác thu hút đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, phát huy hiệu quả các dự án.