Động lực để phát triển nhanh, bền vững

(Baonghean) - Ngày 18/9/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU “về xây dựng, phát triển Thị xã Hoàng Mai đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Để làm rõ những nội dung trọng tâm cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đoàn Hồng Vũ, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã. Xin trân trọng giới thiệu với quý bạn đọc nội dung cuộc trao đổi.
 
Một góc Thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Sỹ Minh
 
 
Phóng viên: Xin đồng chí Bí thư Thị ủy cho biết ý nghĩa và tầm quan trọng Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về định hướng phát triển của Thị xã Hoàng Mai từ nay đến 2020 và những năm tiếp theo?
 
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ: Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển Thị xã Hoàng Mai đến năm 2020 và những năm tiếp theo, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Thị xã Hoàng Mai. Nghị quyết định hướng Hoàng Mai phát triển đô thị theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, xác định Thị xã Hoàng Mai là 1 trong 3 cực tăng trưởng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến năm 2020, thị xã cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại III, phấn đấu được công nhận đô thị loại III trước năm 2025.
 
Thị xã Hoàng Mai có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Nam Thanh – Bắc Nghệ, là cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Nghệ An; tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực, cùng với bề dày văn hóa và truyền thống, nếu được khai thác tốt, thì sẽ là điều kiện cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Đồng thời, nghị quyết 11 cũng khẳng định chủ trương, quan điểm và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Thị xã Hoàng Mai. Nghị quyết đã định hướng những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng về đầu tư các nguồn lực khoa học công nghệ, tạo bước đột phá nhanh về kinh tế - xã hội; trong công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị; là luồng gió mới đem lại niềm vui, phấn khởi, cổ vũ tinh thần và tạo sự đồng thuận, ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Thị xã Hoàng Mai về sự nỗ lực xây dựng quê hương giàu mạnh.
 
Phóng viên: Thời gian tới Thị xã Hoàng Mai sẽ tập trung triển khai thực hiện những giải pháp gì để Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống?  
 
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ: Ban Thường vụ Thị ủy sẽ mở đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ về học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kịp thời xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, các đề án rất cụ thể trên các lĩnh vực từ thị xã đến cơ sở; phân công phân nhiệm tổ chức triển khai có kết quả; đồng thời, chuẩn bị chu đáo các công việc, điều kiện cần thiết cho Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
 
Để thực hiện đúng trọng tâm nghị quyết, Ban Thường vụ Thị ủy xác định thực hiện tốt 9 nhóm giải pháp được nêu trong nghị quyết, trong đó chú trọng: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch. Ưu tiên phát triển các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ phục vụ các dự án công nghiệp có quy mô lớn, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế như: Xi măng Hoàng Mai 2, Nhà máy Sắt xốp Kobelco, Nhà máy Nhiệt điện... thu hút đầu tư để nhanh chóng lấp đầy diện tích Khu công nghiệp Hoàng Mai I, Hoàng Mai II, Khu công nghiệp Đông Hồi, gắn với phát triển Cảng Đông Hồi. 
 
Tập trung nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng thiết yếu: Khu trung tâm hành chính thị xã… đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đường giao thông nội thị và giao thông trọng điểm có tính liên kết phát triển kinh tế vùng như đường Thái Hòa - Hoàng Mai - Đông Hồi, các tuyến đường kết nối với Khu kinh tế Nghi Sơn,… 
 
Sớm xúc tiến thành lập Trung tâm GDTX-HN-DN và thành lập mới 1 trường trung học phổ thông công lập để phục vụ cho công tác giáo dục -đào tạo của thị xã. Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của Trung tâm Y tế thị xã; Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập; tiếp tục xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động của các trạm y tế phường, xã. Xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nguồn lao động giai đoạn 2015 -2020, nhất là nguồn nhân lực kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh.
 
Xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể vững mạnh. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thị xã; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước. 
 
Cơ sở đóng tàu cá công suất lớn ở xã Quỳnh Lập, TX. Hoàng Mai. Ảnh: Sỹ Minh
 
 
Phóng viên: Thưa đồng chí, để có sự bứt phá, tăng tốc phát triển nhanh theo định hướng, mục tiêu của nghị quyết thì các giải pháp mang tính đột phá, ưu tiên nhất của Thị xã Hoàng Mai là gì? 
 
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ:  Thị xã xác định công tác quy hoạch phải đi trước một bước, nhiệm vụ cốt yếu, trước mắt là phải đẩy nhanh việc xây dựng các quy hoạch đảm bảo sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển thị xã trong tương lai, gồm: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch chung; quy hoạch phân khu; quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và các quy hoạch khu đô thị mới; quy hoạch du lịch; quy hoạch hạ tầng giao thông; cấp thoát nước; điện chiếu sáng và các quy hoạch khác... tổ chức quản lý và thực hiện tốt các quy hoạch đã được phê duyệt. Sớm trình UBND tỉnh và các sở, ban, ngành xem xét ban hành các cơ chế, chính sách theo hướng ưu tiên tạo điều kiện khai thác các nguồn lực (cả ngoại lực và nội lực), phân cấp một số chức năng, nhiệm vụ để thị xã giải quyết nhanh và hiệu quả các công việc trong quản lý, xây dựng và phát triển.
 
Thị xã sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, coi đây là một trong những giải pháp đột phá để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Xây dựng và ban hành danh mục các chương trình, dự án đầu tư đến năm 2025, 2030. Đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu, xúc tiến đầu tư, nhằm thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế; sử dụng và tranh thủ tối đa các nguồn vốn để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. 
 
Để thực hiện tốt mục tiêu và tiến tới đích đúng thời gian như nghị quyết đã đề ra, Ban Thường vụ Thị ủy đã xác định, trước hết, thị xã sẽ hoàn thiện đề án về xây dựng, phát triển Thị xã Hoàng Mai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, bám vào định hướng các nhiệm vụ và các giải pháp đã đề ra trong nghị quyết để triển khai xây dựng chương trình hành động, kế hoạch và tổ chức thực hiện cụ thể, hiệu quả. 
 
Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, Thị xã Hoàng Mai sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, thế mạnh từ nội lực của thị xã; nâng cao nhận thức sự đồng thuận, thống nhất, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân vì sự phát triển bền vững của quê hương.
 
Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!
 
Video clip Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hoàng Mai trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An:
 
.
 
P.V (Thực hiện)