Động viên tinh thần tự vươn lên của người nghèo

 
(Baonghean) - Chăm lo cho người nghèo là công tác thường xuyên ở mỗi đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Nhân tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2014 (từ 17/10 - 18/11), đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy đã trả lời phỏng vấn của Báo Nghệ An về công tác xóa đói, giảm nghèo ở  tỉnh ta.
 
Cán bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 hướng dẫn kỹ thuật trồng cây dong riềng cho đồng bào Mông ở Na Ngoi (Kỳ Sơn). Ảnh: trần hải
 
P.V: Thưa  đồng chí Bí thư Tỉnh ủy! Cuộc vận động Ngày Vì người nghèo đã góp phần làm thay đổi đời sống tinh thần và vật chất, mang lại cơ hội thoát nghèo cho nhiều người nghèo. Xin đồng chí đánh giá về công tác chăm lo cho người nghèo của tỉnh trong thời gian qua?
 
Đồng chí Hồ Đức Phớc: Quan tâm chăm lo cho người nghèo là nghĩa cử mang tính nhân văn sâu sắc, khơi dậy truyền thống đạo lý dân tộc, tình cảm sẻ chia đối với người nghèo, người  dân ở vùng khó khăn. Trong những năm qua, tỉnh ta đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người nghèo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều đề án, các văn bản, chỉ thị về công tác xóa đói, giảm nghèo và được các cấp, các ngành triển khai quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ, thu được nhiều kết quả quan trọng với nhiều hoạt động, chương trình cụ thể, thiết thực như phát động xây dựng “Quỹ Vì người nghèo”, tháng cao điểm “Vì người nghèo”, kêu gọi sự chung tay của doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn,… Trong 6 tháng đầu năm 2014, nhờ chủ động triển khai và tập trung tuyên truyền, vận động, đến nay toàn tỉnh đã ủng hộ được 16 tỷ đồng/17 tỷ đồng đăng ký với Trung ương, đạt 94% kế hoạch, trong đó quỹ cấp huyện được hơn 10,4 tỷ đồng, cấp tỉnh hơn 5 tỷ đồng; đã tập trung xây mới được 168 nhà, sửa chữa 54 nhà, ngoài ra còn hỗ trợ nhiều hộ nghèo được khám, chữa bệnh. Đặc biệt cách làm sáng tạo của Nghệ An là phân công các cơ quan, ban, ngành nhận hỗ trợ giúp đỡ xã nghèo. Chủ trương này đã huy động nguồn lực, tạo nên  phong trào thi đua sôi nổi với nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực hướng về xã nghèo của các cơ quan, đơn vị. 
 
Có thể khẳng định công tác chăm lo cho người nghèo đã có sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong, ngoài nước và nhân dân trong tỉnh. Từ sự hỗ trợ thiết thực này, người nghèo trong tỉnh có thêm điều kiện, động lực để khắc phục khó khăn, vươn lên. Các chính sách về giảm nghèo thực sự đi vào cuộc sống, công tác xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 4%, đến nay tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 12,5%; cơ sở hạ tầng được tăng cường, bộ mặt nông thôn khởi sắc, mức sống dân cư được cải thiện.
 
P.V: Đặc thù của Nghệ An là người nghèo tập trung nhiều ở vùng miền Tây và ven biển; vậy, ngoài chính sách chung đối với người nghèo của Trung ương, tỉnh ta còn có chính sách riêng nào, thưa đồng chí?
 
Đồng chí Hồ Đức Phớc: Vùng miền Tây và vùng ven biển Nghệ An là khu vực đặc thù của tỉnh, cả hai vùng là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung bộ và cả nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành đề án giảm nghèo nâng cao mức sống cho nhân dân miền Tây và vùng ven biển đến năm 2020. Tạo điều kiện và cơ hội để nhân dân vùng miền Tây và ven biển tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản về hạ tầng cơ sở, văn hoá, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và các điều kiện phát triển sản xuất tăng thu nhập, vượt qua nghèo đói, vươn lên khá, giàu bền vững. Cùng với sự đầu tư hỗ trợ của các doanh nghiệp nhờ đó, kinh tế - xã hội, hệ thống cơ sở hạ tầng, đời sống của người dân vùng miền Tây đã có sự chuyển biến tích cực, quốc phòng, an ninh được giữ vững và ổn định.
 
Vùng miền Tây và vùng biển là 2 vùng cần đặc biệt quan tâm của tỉnh trong thực hiện chính sách người nghèo. Miền Tây Nghệ An có diện tích chiếm trên 83% diện tích toàn tỉnh với 11 huyện, thị miền núi, và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo ở vùng này cũng chiếm tỷ lệ cao; cuối năm 2013, vùng miền Tây tỷ lệ hộ nghèo chiếm 24,06%, cao gấp 1,8 lần so với tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh, đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Đối với vùng ven biển Nghệ An, có 82 km bờ biển giáp với 35 xã, phường thuộc 5 huyện, thị xã, tỷ lệ hộ nghèo ở các xã, phường vùng này còn tới 8,44%.
 
Trong những năm qua, ngoài việc thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác giảm nghèo của Trung ương, tỉnh còn có các chính sách theo Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND ngày 12/8/2010 về hỗ trợ giảm nghèo đối với 42 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên; Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 20/4/2012 phân công 86 cơ quan, đơn vị giúp đỡ 88 xã nghèo miền Tây, các chính sách hỗ trợ đào tạo dạy nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư... Tỉnh cũng đã động viên, thu hút 120 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị giúp đỡ các xã nghèo. Từ đó vừa huy động được nguồn lực to lớn, vừa tạo sự gắn kết giữa cán bộ công chức với nhân dân. Sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung khai thác, phát huy nội lực của từng địa phương và sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân. Chủ trương của tỉnh là phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế để người nghèo ở miền Tây và vùng ven biển có thể tham gia lao động sản xuất, kinh doanh; đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật giúp người dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển làng nghề để người nghèo có cơ hội làm việc, có thu nhập. 
 
P.V: Để giảm nghèo bền vững và phong trào vì người nghèo thực sự có sức lan tỏa, nhiệm vụ của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp là như thế nào, thưa đồng chí?
 
Đồng chí Hồ Đức Phớc: Giảm nghèo, xóa đói, không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là cơ sở để giữ vững an ninh chính trị, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Công tác này đòi hỏi các cấp, các ngành, hệ thống chính trị cần phải quan tâm tập trung chỉ đạo, phải xem đây là nhiệm vụ chính trị của mình. Cụ thể, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, phương thức tiến hành vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo" và tiếp tục thực hiện thư của Thủ tướng Chính phủ, thư của Chủ tịch UBND tỉnh, tuyên truyền kết quả đã đạt được, khơi dậy lòng tự nguyện ủng hộ của mọi người, tạo nên nguồn lực để từng bước giúp đỡ các hộ nghèo ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm nhanh tỷ lệ đói nghèo trong những năm tới. Đồng thời các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương hàng năm sơ kết, tổng kết đánh giá công tác xoá đói, giảm nghèo, nhân rộng cách làm hay, mô hình hiệu quả tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.
 
Để tiếp tục thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, đạt mục tiêu giảm nghèo toàn tỉnh năm 2014 xuống còn 10%, các cấp ủy đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp cần huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, tạo được sự đồng thuận tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, hộ nghèo, người nghèo. Việc xoá đói, giảm nghèo cần gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; phân công và gắn trách nhiệm cấp ủy đối với đồng chí phụ trách địa bàn cơ sở; việc điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo đúng quy định. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc – Ban vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo" cấp tỉnh và các huyện, thành, thị làm tốt công tác quản lý hồ sơ, quyết toán thu - chi quỹ đúng nguyên tắc tài chính quy định; nắm chắc tình hình hộ nghèo để có biện pháp giúp đỡ đúng đối tượng, giúp người nghèo, vùng nghèo vươn lên thoát nghèo.
 
Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác vận động các đơn vị, tổ chức, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái bằng những việc làm cụ thể giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho đồng bào nghèo, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc để đồng bào giảm bớt khó khăn, vươn lên. Việc xóa đói, giảm nghèo không thể do một tổ chức hay cá nhân có thể đảm nhiệm, mà cần sự chung sức của toàn xã hội. 
 
Cán bộ, nhân viên Sở GTVT quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.
 
P.V: Xin đồng chí Bí thư cho biết thông điệp của Nghệ An trong tháng cao điểm “Vì người nghèo“  năm 2014?
 
Đồng chí Hồ Đức Phớc: Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo cả tỉnh còn 12,5%, số hộ cận nghèo và nguy cơ tái nghèo còn rất lớn. Rất nhiều địa phương trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn; nhiều hộ nghèo đang ở trong các ngôi nhà dột nát tạm bợ và nhiều hộ nghèo thiếu giống, vốn sản xuất, thiếu thuốc chữa bệnh... rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng. Vì vậy để giúp đỡ những hộ nghèo, ổn định cuộc sống, phấn đấu vươn lên thoát nghèo thì phải làm sao để tháng cao điểm hành động vì người nghèo trở thành cao trào, giúp đỡ được cho người nghèo một cách hiệu quả nhất. Vì vậy, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần hướng về cơ sở, hướng về người nghèo nhằm đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động chăm lo cho người nghèo, cải thiện mức sống đồng bào nghèo ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục vận động các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong, ngoài nước và các tầng lớp nhân dân hết lòng chăm lo, giúp đỡ các hộ nghèo, xã nghèo, huyện nghèo; xây dựng chương trình, huy động nguồn lực và triển khai các hoạt động hỗ trợ đạt hiệu quả thiết thực. 
 
Video clip đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao đổi về Tháng hành động vì người nghèo 2014: 
 
.
 
 
Lãnh đạo tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân nước ngoài tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ các cuộc vận động vì người nghèo bằng những đóng góp thiết thực, trước mắt là trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2014. Đồng thời, kêu gọi người nghèo luôn nỗ lực tự vươn lên thoát nghèo bền vững. Mọi chính sách, sự hỗ trợ giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo... sẽ mang tính nhân văn sâu sắc hơn, cao cả hơn khi từ đó động viên được người nghèo vươn lên thoát nghèo.
 
P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!
 
Thanh Lê
(Thực hiện)