Đột phá từ cải cách hành chính của ngành bảo hiểm

(Baonghean) - Bảo hiểm xã hội là cơ quan thường xuyên có các hoạt động tiếp xúc, giao dịch với tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), vì vậy công tác cải cách hành chính đặc biệt được lãnh đạo, công chức, viên chức quan tâm. Thời gian qua, BHXH tỉnh đã triển khai hiệu quả một số nội dung trọng tâm trong công tác này. 
 
Giao dịch điện tử
 
Xác định một trong những yếu tố quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính là việc ứng dụng và đẩy mạnh quá trình tin học hóa các hoạt động chuyên môn, những năm qua, BHXH tỉnh đã chú trọng đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin và áp dụng các phần mềm chuyên ngành. Trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh được hoàn thiện nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu và trao đổi thông tin của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh về các chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đến nay, các quy định về hồ sơ, quy trình, thời hạn giải quyết cũng như các mẫu biểu liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) của ngành, dữ liệu quản lý… đều được công khai trên website BHXH tỉnh để các tổ chức, cá nhân biết và phối hợp thực hiện. 
 
 
Nhân viên BHXH tỉnh tư vấn về chính sách Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
 
Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Thí điểm giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế” và Công văn số 5472/BHXH-Bt của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về “Giao dịch hồ sơ đóng BHXH, BHYT qua mạng internet”, ngày 7/5/2015, BHXH tỉnh đã triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong việc đăng ký tham gia BHXH, BHYT, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT qua mạng Internet. Theo đó, BHXH tỉnh cũng gửi công văn đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh đề nghị phối hợp thực hiện giao dịch hồ sơ BHXH, BHYT qua mạng Internet. Trong đó, theo quy định, hồ sơ BHXH điện tử bao gồm tờ khai và các tài liệu quy định của pháp luật về BHXH, BHYT ở dạng điện tử.
 
Để triển khai được giao dịch điện tử yêu cầu người sử dụng lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện như có chứng thư số, có khả năng truy cập và sử dụng mạng internet, có địa chỉ điện tử ổn định đăng ký với BHXH Việt Nam. Tính đến ngày 30/9/2015, BHXH tỉnh đã phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động cài đặt phần mềm ứng dụng đăng ký giao dịch điện tử tại 1.628 đơn vị và tiếp nhận giao dịch đối với 77 đơn vị. Để triển khai hiệu quả giao dịch điện tử BHXH đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động, BHXH tỉnh đã tổ chức hàng chục lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác BHXH tại các đơn vị tham gia giao dịch điện tử BHXH. Qua thời gian đầu triển khai trên địa bàn tỉnh cho thấy có sự chuyển biến tích cực trong các giao dịch về hồ sơ, quy trình…; thái độ phục vụ, phối hợp công tác của cán bộ ngành BHXH khi giao dịch với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tốt; góp phần giảm các thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian trong quá trình giao dịch, nộp BHXH cho các doanh nghiệp cũng như cơ quan BHXH.
 
Công ty TNHH 1 thành viên cấp nước Nghệ An là một trong những đơn vị đi đầu trong việc thực hiện các giao dịch điện tử liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Chị Lê Thị Thúy Vinh, cán bộ phòng hành chính của Công ty cho biết: “Trước đây, khi chưa triển khai giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, khi cần giải quyết các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, cán bộ phòng hành chính nhân sự của Công ty phải đi lại 1 tháng 3 - 4 lần đến cơ quan BHXH để giải quyết công việc. Từ khi đăng ký và triển khai thực hiện phần mềm BHXH tại Công ty, việc đi lại để giao dịch với cơ quan BHXH đã giảm rất nhiều, những thay đổi trong số lượng người lao động, các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN của công nhân Công ty đều được cập nhật hàng ngày, chính xác, đơn giản, thuận tiện, giảm nhiều thủ tục hành chính so với trước”.
 
Ngoài công ty TNHH 1 thành viên cấp nước Nghệ An, các đơn vị như Công ty may Haloteco, Công ty THHH Mai Linh Nghệ An… đã áp dụng hiệu quả giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
 
Tiếp nhận hồ sơ qua bưu điện 
 
Ngay sau khi Tổng giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 về sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT, BHXH tỉnh đã hợp đồng với Bưu điện tỉnh nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động qua hệ thống bưu điện và xem đây là nội dung trọng tâm trong công tác cải cách hành chính. Theo đó, Bưu điện tỉnh sẽ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục BHXH và BHYT giữa các đơn vị sử dụng lao động và cơ quan BHXH. Thay vì đi nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan BHXH, đơn vị sẽ phân theo từng loại hồ sơ cần nộp, thống kê đầy đủ những loại giấy tờ kèm theo phiếu gửi và ký ghi rõ họ tên người nộp hồ sơ để xác nhận đã chuyển những giấy tờ, biểu mẫu kèm theo...
 
Việc sử dụng dịch vụ chuyển phát của bưu điện đã giảm tối đa thời gian giao dịch của các đơn vị tham gia BHXH với cơ quan BHXH, tiết kiệm chi phí. Ngoài tập trung chỉ đạo BHXH các huyện, thành, thị phối hợp với bưu điện các huyện tích cực triển khai thực hiện, BHXH tỉnh thường xuyên cùng với Bưu điện tỉnh trao đổi, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao năng lực cho cán bộ bưu điện khi tiếp nhận hồ sơ BHXH. Đến nay, 21 cơ quan BHXH huyện, thành, thị đã triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính BHXH, BHYT qua dịch vụ bưu điện với 5.199 đơn vị sử dụng lao động. Đến ngày 30/8/2015, BHXH tỉnh đã tiếp nhận 638 hồ sơ, trả kết quả 1.960 hồ sơ qua dịch vụ bưu điện. 
 
Công Lưu Văn Hồng - Giám đốc Công ty TNHH Lưu Hồng (Quỳnh Lưu) cho biết: “Trước đây, mỗi khi có điều chỉnh gì liên quan đến BHXH, BHYT đối với người lao động thì các công ty phải cử cán bộ lâp hồ sơ đưa đến cơ quan BHXH huyện rồi chờ ngày đến lấy theo giấy hẹn. Tuy nhiên, từ khi triển khai nhận, trả hồ sơ BHXH, BHYT qua hệ thống bưu điện, chỉ cần gọi điện cho nhân viên bưu điện đến lấy để gửi cho cơ quan bảo hiểm, khi có kết quả, cơ quan bảo hiểm lại thông qua bưu điện để chuyển tận tay cho các đơn vị, vì thế, quy trình, thủ tục đã giảm đi rất nhiều”. 
 
Bà Lê Thị Dung, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: “Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 9/12/2010 về việc đơn giản hóa các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam quy định giảm từ 263 thủ tục hành chính nay xuống còn 111 thủ tục, phấn đấu giảm tiếp thủ tục, trong thủ tục giảm hồ sơ, trong hồ sơ giảm nội dung chi tiết; giảm giờ giao dịch của doanh nghiệp về BHXH, BHYT từ 830 giờ/năm trước đây xuống 335 giờ/năm (năm 2013), năm 2014 giảm còn 50% và cuối năm 2015 giảm còn 49,5 giờ/năm (bằng mức bình quân các nước ASEAN- 6).
 
Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, trong thời gian tới BHXH tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao năng lực và chất lượng phục vụ đối tượng trong việc tiếp nhận và trả kết quả; tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế “một cửa” trong tiếp nhận và giải quyết các chế độ BHXH để chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế, đáp ứng đầy đủ yêu cầu hợp pháp của cá nhân và tập thể đến giao dịch, làm việc, đảm bảo tốt quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách tại cơ quan BHXH tỉnh và tại BHXH cấp huyện. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền đến các cơ quan, doanh nghiệp về áp dụng giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; tăng cường thực hiện trả kết quả thủ tục hành chính về BHXH, BHYT cho đơn vị sử dụng lao động thông qua dịch vụ bưu điện, góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị sử dụng lao động trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Mở rộng hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT để tạo điều kiện cho người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình…”.
 
Minh Quân