Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An không đủ điều kiện tiếp tục thực hiện!

Nhóm PVPL - BĐ 07/07/2022 11:29

(Baonghean.vn) - Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An từng được Báo Nghệ An điện tử phản ánh hồi tháng 8 năm 2020, tại bài viết "Có một dự án "khoanh nuôi đất" bên bờ Nam sông Vinh".

  1. THÔNG TIN TỪ CƠ QUAN DÂN CỬ

Từ phản ánh của Báo Nghệ An và các ý kiến, kiến nghị của cử tri, mới đây, tại văn bản tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, HĐND tỉnh đã thông tin việc giải quyết của UBND tỉnh đối với kiến nghị “Thu hồi Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An tại phường Vinh Tân vì kéo dài nhiều năm nhưng không thực hiện” của cử tri phường Vinh Tân.

Gần 15ha đất nông nghiệp ven sông Vinh, thuộc phường Vinh Tân hoang hóa từ nhiều năm. Ảnh: Nhật Lân

Nội dung trả lời kiến nghị của cử tri phường Vinh Tân được UBND tỉnh trả lời như sau: “Ngày 25/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6179/UBND-CN về việc kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đoàn liên ngành do Sở Xây dựng chủ trì đã tổ chức kiểm tra Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An tại phường Vinh Tân. Đoàn kiểm tra đã có Báo cáo số 667/SXD-BC ngày 1/3/2022 về kết quả kiểm tra dự án.

Ngày 20/4/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 2790/UBND-CN về việc xử lý các dự án chậm tiến độ thuộc lĩnh vực nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đối với Dự án Khu đô thị Dầu khí tại phường Vinh Tân (thành phố Vinh) do Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Vinh và các cơ quan liên quan rà soát về điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư, chuyển mục đích sử dụng đất và các điều kiện khác có liên quan để xem xét việc tiếp tục thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp không đủ điều kiện, tham mưu UBND tỉnh hủy bỏ quy hoạch dự án và xử lý các nội dung liên quan đúng quy định hiện hành”.

Toàn cảnh dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An tại phường Vinh Tân (thành phố Vinh). Ảnh: Thành Cường

Từ thông tin trên, tìm hiểu thêm, việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2790/UBND-CN đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện. Vào ngày 3/6/2022, Sở KH&ĐT có Công văn số 2052/SKHĐT-DN về việc “Rà soát Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh do Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư” gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Vinh và các cơ quan liên quan.

KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIẾP TỤC THỰC HIỆN DỰ ÁN!

Đây là ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3609/STNMT-QLĐĐ ngày 22/6/2022. Sau khi sở này thực hiện rà soát Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An tại phường Vinh Tân (thành phố Vinh), theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5052/SKHĐT-DN.

Công văn số 3609/STNMT-QLĐĐ có nội dung:

Công văn số 3609/STNMT-QLĐĐ ngày 22/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An “không đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện dự án”. Ảnh: Nhật Lân

“Sau khi xem xét hồ sơ, căn cứ quy định của pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Về hồ sơ pháp lý của dự án:

Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An tại phường Vinh Tân (thành phố Vinh) do Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại dầu khí Nghệ An được UBND tỉnh cho phép khảo sát lựa chọn địa điểm tại Quyết định số 1064/QĐ-UBND.Cn ngày 9/3/2010, phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 5343/QĐ.UBND-ĐT ngày 5/11/2010, theo đó, tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành thủ tục liên quan để khởi công trong vòng 12 tháng và đầu tư xây dựng xong đưa vào sử dụng trong vòng 24 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Trường hợp không đảm bảo tiến độ trên thì quy hoạch phê duyệt tại Quyết định này bị hủy bỏ và Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại dầu khí Nghệ An không được bồi hoàn chi phí đã bỏ ra liên quan đến dự án.

Ngày 18/7/2016, UBND tỉnh có Công văn số 5124/UBND-CN về việc chỉ đạo kết quả kiểm tra, tham mưu xử lý các dự án đầu tư (đợt 1), trong đó, đồng ý cho gia hạn thực hiện dự án chậm nhất đến ngày 30/7/2018 phải hoàn thành dự án.

2. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

Hiện nay, UBND thành phố Vinh đang lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, trong đó, khu đất nêu trên đã được xác định vào mục đích đất ở.

Dự án Khu đô thị Dầu khí tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh không có trong danh mục công trình dự án của Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Vinh.

Bản vẽ quy hoạch chi tiết dự án Khu đô thị dầu khí Nghệ An năm 2010. Ảnh: Nhật Lân

3. Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường:

Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh do Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch 1/500; đến nay đã hơn 10 năm, nhưng chủ đầu tư chưa hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý để triển khai dự án là quá chậm theo yêu cầu của tỉnh; phù hợp với phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Vinh đang trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Vinh.

Vì vậy, căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 99, Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì dự án nêu trên “Không đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện dự án”.

ĐỀ NGHỊ XEM XÉT, XỬ LÝ NGHIÊM

Như đã nhắc ở đầu bài, từ tháng 8/2020, Báo Nghệ An có bài viết “Có một dự án “khoanh nuôi đất” bên bờ Nam sông Vinh”, phản ánh thực trạng Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An đã 10 năm không thực hiện, đất đai bỏ hoang, người dân bức xúc.

Đến tháng 3/2022, thời điểm Sở Xây dựng có Báo cáo số 667/SXD-BC báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý 22 dự án thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở chậm tiến độ trên địa bàn lên UBND tỉnh (trong đó, có Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An), sau khi tìm hiểu, ngày 13/4/2022, Báo Nghệ An đã có loạt bài viết 2 kỳ “Cân nhắc việc gia hạn tiến độ Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An”.

Bìa các bài viết về dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An trên Báo Nghệ An điện tử.

Sở dĩ tiếp tục thực hiện loạt bài viết này, bên cạnh đáp ứng nguyện vọng của cử tri, còn nhận thấy quy hoạch xây dựng chi tiết Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An đã không còn phù hợp. Lý do bởi ở thời điểm hiện tại, dự án cải tạo, nâng cấp sông Vinh (một hợp phần của Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, Nghệ An”) đã trở thành hiện thực, sẽ sớm được thực hiện. Đây là một dự án lớn với nhiều mục tiêu hết sức quan trọng đối với thành phố Vinh, không chỉ góp phần tạo cảnh quan đô thị, cải tạo môi trường mà còn giúp thành phố phát triển mạnh mẽ sang phía Nam. Vì vậy, tất cả các dự án có sử dụng đất hai bên bờ sông Vinh đều cần sự tương thích với quy hoạch xây dựng chi tiết với dự án cải tạo, nâng cấp sông Vinh. Riêng với Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An, được phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết đã 12 năm (năm 2010), có chiều dài bám đê bao sông Vinh khá lớn; có những tác động đến các cụm dân cư liền kề (khối Tân An, khối Yên Giang và Châu Hưng). Vì vậy, ở loạt bài viết này, Báo Nghệ An đã phản ánh đúng thực trạng, để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, nếu xem xét gia hạn tiến độ, thì trước tiên cần phải đánh giá lại quy hoạch dự án này.

Nay Sở TN&MT căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 99, Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, khẳng định Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An “Không đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện dự án”. Bên cạnh đó, chủ đầu tư đã 2 lần không thực hiện cam kết, vi phạm các quy định được nêu cụ thể tại các Quyết định liên quan dự án do UBND tỉnh ban hành, đã hơn 10 năm không thực hiện dự án, gây bức xúc trong cán bộ, nhân dân phường Vinh Tân, thành phố Vinh. Vì vậy, đề nghị xem xét xử lý nghiêm!

Bên bờ Nam sông Vinh, từng đã có dự án đô thị làm hỏng cảnh quan, ảnh hưởng lưu thông dòng chảy. Ảnh: Nhật Lân

Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An không đủ điều kiện tiếp tục thực hiện!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO