#dữ liệu

32 kết quả

4 cách khôi phục dữ liệu đã xóa trên smartphone

4 cách khôi phục dữ liệu đã xóa trên smartphone

Mặc định, các thiết bị Android sẽ không được trang bị “thùng rác” (Recycle Bin) như trên máy tính, do đó, khi bạn lỡ tay xóa nhầm các tập tin quan trọng, nó sẽ tạm thời biến mất khỏi hệ thống. Làm thế nào để khôi phục lại các dữ liệu đã xóa?
Cơ quan thuế sẽ in hóa đơn bán cho doanh nghiệp

Cơ quan thuế sẽ in hóa đơn bán cho doanh nghiệp

Đó là một trong những nội dung được Bộ Tài chính soạn thảo tại dự thảo Nghị định về hoá đơn (sửa đổi), thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP (NĐ 51) ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP (NĐ 04) ngày 17/1/2014 của Chính phủ, dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.