Dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh về mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập

(Baonghean.vn) - Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016; trên cơ sở Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo được UBND tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng Nghị quyết quy định về mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021, trình HĐND tỉnh khóa XVII xem xét thông qua.

Để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết, trong đó có việc lấy ý kiến góp ý về đề nghị xây dựng nghị quyết theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An cho phép đăng tải dự thảo Nghị quyết, dự thảo Tờ trinh và các tài liệu liên quan khác (đăng lần thứ 2) để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia đóng góp ý kiến.

Ý kiến đóng góp xin gửi về theo địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Thu, Chuyên viên Pháp chế, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, Nghệ An; email: thunt@nghean.edu.vn. Mọi ý kiến đóng góp sẽ được chuyển đến bộ phận soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII vào tháng 12 năm 2016.