Đưa Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh vào cuộc sống

Để triển khai Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh có hiệu lực từ 1/1/2014, Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định 2419/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu. 
 
Theo đó, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) Trung ương do một Phó Thủ tướng làm Chủ tịch; các Phó Chủ tịch gồm: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và một Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
 
Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu do Tư lệnh quân khu làm Chủ tịch Hội đồng. Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Chính ủy quân khu; Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng quân khu (Phó chủ tịch thường trực); các Phó Tư lệnh, Phó Chính ủy quân khu; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an.
 
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cùng các giáo viên trong Hội thi giáo viên dạy giỏi GDQP - an ninh THPT toàn quốc lần thứ I-2013.
 
Trước đó, Thủ tướng cũng đã ban hành Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 18/10/2013 về kế hoạch triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh. Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương sẽ xây dựng 17 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật này.
 
Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng 6 văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành Luật. Trong đó, có Quyết định của Thủ tướng (thay thế Quyết định 472/QĐ-TTg năm 2010) phê duyệt Đề án đào tạo giáo viên GDQPAN cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề; Đề án đào tạo giảng viên GDQPAN cho các trường cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2014 - 2020. Các Quyết định này sẽ được trình vào tháng 3/2014 và dự kiến ban hành vào tháng 4/2014.
 
Thông tư liên tịch quy định định mức, chế độ, chính sách, cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên GDQPAN cũng sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng, dự kiến ban hành vào tháng 7/2014.
 
Cùng với đó là Thông tư liên tịch quy định tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQPAN từ tiểu học đến đại học và các cơ sở dạy nghề; Thông tư hướng dẫn giáo dục lồng ghép GDQPAN trong trường tiểu học, trung học cơ sở; Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học và bộ mẫu thiết bị tối thiểu môn học GDQPAN các trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học; Thông tư liên tịch về quản lý vũ khí, vật liệu nổ trong các cơ sở giáo dục quốc dân.
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được giao chủ trì Đề án xây dựng trung tâm GDQPAN tại cơ sở giáo dục đại học và có trách nhiệm biên soạn sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu GDQPAN trong trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.
 
Theo ĐCSVN