Đưa Nghệ An trở thành trung tâm GD- ĐT vùng Bắc Trung bộ

(Baonghean.vn) - Sáng 31/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chương trình làm việc nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 và bàn nhiệm vụ năm học 2014 – 2015.
 
Cùng tham gia có các đồng chí Trần Hồng Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. 
Toàn cảnh buổi làm việc
 
Tại cuộc họp, trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lệ Thanh trình bày, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện một số sở, ngành thảo luận, tập trung đánh giá chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh năm học vừa qua. Theo đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn với số học sinh giỏi, học sinh thi đại học đạt điểm cao phát triển vững chắc. Công tác quản lý giáo dục tiếp tục đổi mới; công tác xã hội hóa thu được một số kết quả khá rõ nét; quan tâm chăm lo học sinh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt đã xây dựng được một số mô hình trường bán trú dân nuôi.
 
Công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong các trường học tiếp tục được quan tâm. Trong năm học 2013 – 2014, các trường học kết nạp được 1.189 giáo viên, học sinh. Bên cạnh đó, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thảo luận về một số tồn tại trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo của tỉnh nhà. Đó là, tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia tiến độ còn chậm, một số địa phương chỉ đạo chưa quyết liệt. Công tác quản lý các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề còn hạn chế. Quy hoạch mạng lưới trường lớp chưa hợp lý, còn tình trạng thiếu trường, lớp học; chưa có giải pháp hiệu quả  để giải quyết tình trạng dôi dư giáo viên.
Đồng chí Hồ Đức Phớc kết luận tại buổi làm việc
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại cuộc làm việc
Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn tham gia ý kiến tại cuộc làm việc
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lệ Thanh báo cáo kết quả năm học 2013 - 2014
 
Kết luận vấn đề về giáo dục, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc yêu cầu ngành Giáo dục – Đào tạo tập trung xây dựng và triển khai các đề án thực hiện Nghị quyết  26 của Bộ Chính trị để Nghệ An trở thành trung tâm giáo dục – đào tạo vùng Bắc Trung Bộ; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, mũi nhọn ở các cấp học; nâng cao chất lượng việc dạy tiếng Anh, tin học trong các nhà trường; chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia; ưu tiên để phát triển giáo dục miền núi, tiếp tục quan tâm nhà bán trú, nội trú; thực hiện đề án xây dựng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu trở thành trường trọng điểm. Xây dựng đội ngũ giáo viên có chất lượng và là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Tăng cường định hướng và  dạy nghề cho học sinh. Quản lý chặt chẽ biên chế các trường học, có giải pháp giải quyết giáo viên hợp đồng; tăng cường phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong việc quản lý học sinh một cách có hiệu quả...
 
Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 08/KL-TU, ngày 14/5/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; dự thảo  đề án nâng cao chất lượng “một cửa” và “một cửa liên thông” theo hướng hiện đại tại các cơ quan hành chính Nhà nước, giai đoạn 2014 – 2020. 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính, một cửa, một cửa liên thông
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Lậm phát biểu tại cuộc làm việc
 
Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc, nhấn mạnh: Nhiệm vụ trong thời gian tới cần tập trung rà soát, hoàn thiện đầy đủ bộ thủ tục hành chính để triển khai, tạo sự thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Rà soát lại tổ chức bộ máy đảm bảo gọn nhẹ, tránh chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ. Tăng cường ban hành các văn bản quy phạm chất lượng. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo chức danh và hướng chuyên môn hóa; quản lý công tác tuyển dụng đội ngũ cán bộ, công chức, gắn với nâng cao trách nhiệm, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tuyển dụng cán bộ, công chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Quan tâm bố trí cán bộ có trách nhiệm thực hiện công việc tại “một cửa”, “một cửa liên thông”, đồng thời nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính.  Mở rộng lĩnh vực được giải quyết thủ tục hành chính tại “một cửa”, “một cửa liên thông”. Tăng cường giám sát của MTTQ và các đoàn thể quần chúng, doanh nghiệp và người dân tại “một cửa”, “một cửa liên thông”....
 
Tin, ảnh: Mai Hoa