Đưa tiêu chí giảm nghèo vào xếp loại thi đua

(Baonghean.vn) – Sáng 29/10, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh .

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Viết Đường - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc.

Tính đến hết năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn hơn 10%; dự kiến đến cuối năm 2015 còn khoảng 7,5% hộ nghèo so với gần 23% vào đầu năm 2011. Bình quân mỗi năm (giai đoạn 2011 - 2015), tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,07%/năm, trong đó, vùng đồng bằng giảm từ 15% xuống còn dưới 3%, vùng miền núi giảm từ hơn 36% xuống còn hơn 16,5%. Riêng 3 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a là Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong giảm từ 6 - 7%/năm. Tính chung, toàn tỉnh giảm được gần 105.000 hộ nghèo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc cần nâng cao nhận thức cho người nghèo trong công tác xóa đói giảm nghèo
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc cần nâng cao nhận thức cho người nghèo trong công tác xóa đói giảm nghèo.
Đồng chí Nguyễn Bằng Toàn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐ -TB&XH trình bày báo cáo công tác giảm nghèo trong 5 năm (2011 -2015)
Đồng chí Nguyễn Bằng Toàn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐ -TB&XH trình bày báo cáo công tác giảm nghèo trong 5 năm (2011 -2015).

Từ các chính sách giảm nghèo hỗ trợ từ Trung ương, cơ chế của tỉnh, trong 5 năm, tỉnh đã huy động được hơn 14,5 ngàn tỷ đồng cho công tác giảm nghèo. Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa được tăng cường và mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt, trong 4 năm (2012 - 2015), 107 cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ 110 xã nghèo vùng miền Tây Nghệ An với tổng giá trị đạt hơn 232 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh (7,5%) còn cao hơn mức bình quân cả nước (5%), số hộ cận nghèo còn cao (trên 11,4%), đặc biệt số hộ nghèo thuộc các đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh còn lớn, chiếm 10% tổng số hộ nghèo.

Cơ sở hạ tầng như: giao thông, điện, trường học, trạm y tế... được tăng cường đầu tư; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất  là vùng đồng bào dân tộc, miền núi, vùng bãi ngang ven biển được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn trong tỉnh có nhiều khởi sắc.

Giai đoạn 2016 -2020, tỉnh đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2 - 3%/năm (theo chuẩn nghèo mới); trong đó, các huyện, xã nghèo giảm bình quân từ 4 - 5%/năm.

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, toàn tỉnh vẫn còn hơn 30.000 hộ thiếu đất sản xuất
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, cần giải quyết đất sản xuất cho người dân để đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo.
Đồng chí Vi Lưu Bình - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết
Đồng chí Vi Lưu Bình - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT nêu ý kiến nên xem việc hỗ trợ cho doanh nghiệp giải quyết việc làm cho người nghèo để đẩy mạnh công tác giảm nghèo.

Các thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh đã nêu các ý kiến nhằm thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trong giai đoạn tiếp theo như: xem xét hỗ trợ cho doanh nghiệp giải quyết việc làm cho người nghèo cũng là hỗ trợ cho người nghèo; hỗ trợ một phần kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người nghèo; việc giúp các xã nghèo miền Tây theo hướng hỗ trợ theo nhóm ngành để mang lại hiệu quả toàn diện; nâng cao cơ sở vật chất cho công tác dạy và học ở miền núi;...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác giảm nghèo trong giai đoạn 2011 - 2015. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho người dân cần tổ chức thường xuyên, quyết liệt; các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể phải xem công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị; tăng cường thu hút đầu tư doanh nghiệp để tạo thêm việc làm, thu nhập.

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc, nhấn mạnh các địa phương cần xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc, nhấn mạnh các địa phương cần xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả và tổ chức sơ kết xây dựng mô hình; rà soát lại hộ nghèo, cận nghèo chính xác, trên cơ sở đó đánh giá phân loại hộ nghèo theo nguyên nhân để đề ra giải pháp phù hợp; quan tâm công tác dạy nghề, đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

Đồng chí Hồ Đức Phớc cũng chỉ rõ cần tiếp tục huy động tốt các nguồn lực để xóa đói, giảm nghèo, nhất là công tác xã hội hóa như phát động Tết vì người nghèo; tiếp tục phát huy hiệu quả chương trình giúp các xã nghèo miền Tây; tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể trong xóa đói, giảm nghèo; giải quyết đất sản xuất cho người dân; giao các huyện theo dõi, phối hợp với các đơn vị, tổ chức giúp đỡ để nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo; đưa tiêu chí giảm nghèo vào xếp loại thi đua.

Thành Duy

tin mới

Làm rõ trách nhiệm các cấp, các ngành đối với kiến nghị, phản ánh của cử tri kéo dài

Làm rõ trách nhiệm các cấp, các ngành đối với kiến nghị, phản ánh của cử tri kéo dài

(Baonghean.vn) - Làm việc với UBND thành phố Vinh về giải quyết kiến nghị cử tri, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị cần làm rõ trách nhiệm đối với các kiến nghị tồn đọng, kéo dài; khắc phục tình trạng, trách nhiệm chung chung và các kiến nghị tồn đọng không thể giải quyết dứt điểm

Nghệ An đề nghị bổ sung 4 nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Nghệ An đề nghị bổ sung 4 nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

(Baonghean.vn) - Góp ý vào dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị làm rõ hơn các tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân khách quan, chủ quan và chỉ ra chủ thể thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

(Baonghean.vn) - Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39; Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án 150 triệu USD; Thành Vinh rực rỡ cờ hoa chào mừng 60 năm thành lập... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

(Baonghean.vn) - Làm việc với Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh nghiên cứu sửa đổi quy trình tiếp nhận, giải quyết kiến nghị cử tri, bởi thực tiễn có nhiều nội dung tỉnh giao huyện thực hiện nhưng phải là thẩm quyền các sở, ngành cấp tỉnh mới làm được.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/9

(Baonghean.vn) - Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An; Mức thu và phương án thu học phí tại Nghệ An năm học 2023 - 2024; Tìm kiếm nam thanh niên ở huyện Nghĩa Đàn mất liên lạc 5 ngày qua... 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/9

(Baonghean.vn) - Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ 28; Tại Nghệ An, Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại huyện Nghĩa Đàn; Sở Y tế công bố công tác cán bộ; Nghệ An quản lý chặt các điểm sạc pin tại khu chung cư...

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại huyện Nghĩa Đàn

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại huyện Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở khảo sát thực tế, trực tiếp trao đổi với cử tri và làm việc với UBND huyện Nghĩa Đàn, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị địa phương chủ động đề xuất phương án với cấp có thẩm quyền nhằm giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của cử tri, nhân dân.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/9

(Baonghean.vn) - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An kỷ niệm 105 năm ngày truyền thống; Ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP; Ban Tổ chức Tỉnh ủy bàn giao nhà ở cho người nghèo tại Quỳ Châu... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo thêm nguồn lực cho Nghệ An phát triển

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo thêm nguồn lực cho Nghệ An phát triển

(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng cho rằng, dưới sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự vào cuộc chủ động, quyết tâm cao của tỉnh Nghệ An sẽ có các giải pháp để huy động thêm nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước.

Biến văn hoá thành 'sức mạnh mềm', góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

Biến văn hoá thành 'sức mạnh mềm', góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Để phát huy bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển của mảnh đất và con người xứ Nghệ, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng, cần có nhiều hơn đề án cụ thể cho ngành văn hoá, cho chiến lược xây dựng con người Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/9

(Baonghean.vn) - Hôm nay (16/9), Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An đón nhận một sự kiện quan trọng. Đó là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và các anh hùng liệt sĩ tại Truông Bồn

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và các anh hùng liệt sĩ tại Truông Bồn

(Baonghean.vn) - Chiều 16/9, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng về dâng hương tại Di tích Quốc gia - Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (Hưng Nguyên), Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Đô Lương).

Thường trực Ban Bí thư: Phải tạo được sự đồng thuận, nỗ lực trong hệ thống chính trị, người dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39

Thường trực Ban Bí thư: Phải tạo được sự đồng thuận, nỗ lực trong hệ thống chính trị, người dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, để Nghị quyết số 39 đi vào cuộc sống, đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả của các cấp ủy tổ chức Đảng, hệ thống chính trị của Nghệ An.

Đảng đoàn Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Nghệ An và Chính phủ để xây dựng cơ chế, chính sách mới cho tỉnh

Đảng đoàn Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Nghệ An và Chính phủ để xây dựng cơ chế, chính sách mới cho tỉnh

(Baonghean.vn) - Đây là khẳng định của đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khi đề cập đến việc thực hiện các nhiệm vụ của Quốc hội trong việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.