Được mùa cam ở Yên Thành

(Baonghean.vn) - Huyện Yên Thành hiện nay có tổng diện tích 270ha trồng cam với 100 ha trồng  tập trung và 170ha phân tán.
 
Năng suất  cam bình quân đạt 250 tạ/ha, với giá trị thu nhập 875 triệu đồng/ha. Có thể nói đây là loại cây cho thu nhập cao nhất trên địa bàn tính đến thời điểm hiện tại. Minh Thành và Đồng Thành là 2 vùng sản xuất cam trọng điểm của huyện Yên Thành.
 
Nhờ thụ hưởng  2 dự án: “ Phục tráng giống cam địa phương” năm 2007- 2009 và dự án “Cạnh tranh nông nghiệp” năm 2011-2013, đến nay xã Minh Thành đã có 150 hộ tham gia dự án đầu tiên cho thu nhập cao.  
 
Trang trại anh Nguyễn Văn Thành thu hoạch cam vụ thứ 2, sản lượng 8 tấn quả, thu về khoảng 240 triệu đồng.
 
Hộ chị Nguyễn Thị Lương, xóm 10, Minh Thành thu nhập 80 triệu đồng/năm.
Cam được mùa bán khắp các chợ quê ,thị trấn và chở ra Hà Nội tiêu thụ.
Vườn ươm giống cam sành đặc sản cho vụ sau của anh Nguyễn Kim Minh, xóm 3 xã Minh Thành.
 
                                                                                     Thanh Quỳnh