Gần 1 triệu tấn gạo xuất khẩu bị hủy hợp đồng

Đây là số hợp đồng bị hủy cao nhất kể từ trước đến nay trong ngành gạo.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), 7 tháng đầu năm, doanh nghiệp Việt Nam đăng ký xuất khẩu 6,8 triệu tấn gạo. Thế nhưng, khối lượng bị hủy lên đến gần 1 triệu tấn gạo.

Phần lớn các hợp đồng bị hủy là ký với các thương nhân Trung Quốc. Số khác là các thương nhân Philippines ký hợp đồng nhưng không có quota nhập khẩu, nên tàu không được phép cập cảng. 7 tháng đầu năm, cả nước đã ký bán 6,8 triệu tấn gạo nhưng số bị hủy gần 1 triệu tấn. (Ảnh: Alrroya)

VFA cho biết, việc ký hợp đồng giữa các doanh nghiệp nhiều khi không có những điều khoản ràng buộc mạnh như việc đền bù, bồi thường... nên đối tác dễ dàng hủy. Để hạn chế số hợp đồng bị hủy, VFA đã khuyến nghị doanh nghiệp phải kiểm tra lại nội dung hợp đồng một cách chặt chẽ trước khi ký kết, đặc biệt với thương lái Trung Quốc. Tuy nhiên VFA cũng cho biết, các hợp đồng bị hủy vừa qua không ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất khẩu gạo.


Theo VTVnew- LC