Gần 10 tỷ đồng cho hoạt động khuyến công

(Baonghean) - Từ đầu năm đến nay, Sở Công thương Nghệ An đã tham mưu đề xuất, hỗ trợ 67 đề án với số tiền 3.277 triệu đồng với các nội dung: Hỗ trợ dự án đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đào tạo nghề; Xây dựng thương hiệu sản phẩm; Tham gia triển lãm hội chợ trong và ngoài nước. Ngoài ra, hỗ trợ các cụm công nghiệp theo Quyết định 83/2009/QĐ-UBND ngày 4/9/2009 của UBND tỉnh cho cụm công nghiệp Vân Diên, Nam Đàn. Hỗ trợ 2 cụm công nghiệp Châu Quang (Quỳ Hợp) và Đồng Văn (Tân Kỳ) với số tiền là 6 tỷ đồng bằng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia.


Thu Huyền