Gần 3.000 cơ sở vi phạm quy định về nhãn mác thuốc BVTV

Ủy ban KH, CN&MT của Quốc hội đề nghị cần quy định rõ các hình thức xử lý thuốc BVTV phải thu hồi.

Việt Nam cần tăng cường xử lý thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) bị thu hồi, tiêu hủy, thu gom và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng. Đây là nội dung chính trong Báo cáo thẩm tra dự án Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật do Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày tại Quốc hội chiều 28/5.

Theo báo cáo của Chính phủ, trung bình mỗi năm có tới 10% mẫu thuốc BVTV nhập khẩu, 7% mẫu thuốc BVTV lưu thông trên thị trường không bảo đảm chất lượng; gần 3.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc vi phạm quy định về nhãn mác thuốc BVTV thuộc diện phải thu hồi.

Lượng hóa chất BVTV sử dụng liên tục tăng, năm 2005 là 35.000 tấn, năm 2008 là 110.000 tấn và thông thường lượng bao bì chiếm khoảng 10% lượng thuốc tiêu thụ. Như vậy, riêng năm 2008 đã thải ra môi trường 11.000 tấn bao bì các loại.

Trước những bất cập trong công tác kiểm tra, xử lý thuốc BVTV, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đề nghị quy định rõ về các hình thức xử lý thuốc BVTV phải thu hồi, trường hợp nào được tái chế, trường hợp nào phải tiêu hủy…; bổ sung quy định về thuốc BVTV thuộc diện phải thu hồi (như thuốc BVTV giả, thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc bị cấm sử dụng, thuốc bị đưa ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam, thuốc BVTV do vi phạm bị thu hồi theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước).Thuốc Bảo vệ thực vật với nhiều loại nhãn mác tràn lan ở chợ biên giới

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần làm rõ trách nhiệm xử lý, tiêu hủy thuốc BVTV vô chủ; làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, cơ quan hữu quan trong việc xác định chủ sở hữu thuốc BVTV phải xử lý tiêu hủy. Bổ sung quy định về việc xử lý thuốc BVTV thuộc diện bị thu hồi, tiêu hủy thuốc BVTV, thu gom và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng phải tuân thủ quy định về quản lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về hóa chất.

Hơn nữa, để bảo đảm quản lý tốt chất lượng thuốc, hiệu quả sử dụng thuốc, kiểm soát tồn dư thuốc trong nông sản thực phẩm, bảo đảm an toàn cho người, môi trường, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo Dự án Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật xem xét, bổ sung quy định về kiểm định, kiểm tra nhà nước đối với thuốc BVTV nhập khẩu, thuốc BVTV lưu thông trên thị trường.

Ngoài các vấn đề chính nêu trên, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cần làm rõ hoặc bổ sung các nội dung quy định về: các hành vi bị nghiêm cấm; về điều kiện công bố hết dịch; quản lý nhà nước đối với các hoạt động dịch vụ BVTV; về thủ tục hải quan trong xuất nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (về kho ngoại quan, khu cách ly…); thời hạn xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xử lý vật thể kiểm dịch thực vật, Giấy chứng nhận đăng ký thuốc BVTV; trách nhiệm quản lý, hướng dẫn, kiểm soát việc sử dụng thuốc BVTV; chế tài đối với người vận chuyển, bảo quản thuốc BVTV trong trường hợp xảy ra sự cố gây rò rỉ, khuyếch tán gây tác hại tới con người, vật nuôi, môi trường…; đóng góp về văn phong, câu chữ của các điều khoản cụ thể của dự thảo Luật.

Các ý kiến nêu trên sẽ được Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật trong thời gian tới./.


Theo (vov.vn) - L.T