Gần 500 doanh nghiệp tham gia đối thoại với Cục thuế Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 30/11, tại thành phố Vinh, Cục Thuế Nghệ An tổ chức hội nghị đối thoại phổ biến chính sách thuế mới cho doanh nghiệp. Hội nghị có sự tham dự của gần 500 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Ông Hà Lê Dũng - Phó Cục trưởng Cục thuế Nghệ An quán triệt nội dung hội nghị. Ảnh: Lâm Tùng
Tại hội nghị, các doanh nghiệp được cán bộ thuế phổ biến Nghị đinh 119 quy định về hóa  đơn điện tử khi bán hàng hóa, dịch vụ và Thông tư số 87/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, có hiệu lực tư ngày 15/11/2018. 
Các doanh nghiệp được phổ biến về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; Nguyên tắc lập, quản lý sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; Trách nhiệm của người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế; quản lý sử dụng dữ liệu hóa đơn điện tử, các quy định về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. 
Lãnh đạo Cục thuế Nghệ An trả lời câu hỏi của các doanh nghiệp. Ảnh: Lâm Tùng
Tại hội nghị, lãnh đạo cục thuế cũng giải đáp một số thắc mắc của doanh nghiệp như: Doanh nghiệp nhỏ có phải sử dụng hóa đơn điện tử không, khi sử dụng có phải in ra để lưu trữ không? Các chứng từ hợp pháp để tính thuế, không có hóa đơn khi kinh doanh tại Lào thì khấu trừ thế nào?…