Gắn sinh hoạt chi bộ với tọa đàm kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng

(Baonghean.vn) - Sáng 2/2, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 2 gắn với kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sinh hoạt định kỳ tháng 2 gắn với kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2018). Ảnh: Mỹ Nga.

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đã ôn lại truyền thống của Đảng trong 88 năm qua, những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình xây dựng và phát triển Đảng.

Chi bộ đã tổ chức tọa đàm trong toàn thể đảng viên và rút ra 7 bài học sâu sắc trong quá trình lãnh đạo và thực hiện: cán bộ, đảng viên phải thường xuyên đổi mới, chỉnh đốn; kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, giữ vững lập trường lãnh đạo của Đảng, cũng như nêu cao tinh thần trách nhiệm đấu tranh sắc bén đối với những luận điệu sai trái; phát huy tinh thần dân chủ; chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên có bản  lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, có đức có tài; gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào quần chúng để xây dựng Đảng; nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Đồng thời, trao đổi về những nhiệm vụ mà mỗi đảng viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phải thực hiện nghiêm túc để góp phần xây dựng Chi bộ mạnh, đóng góp tích cực hơn trong công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh. 

Nhiều ý kiến của các đảng viên đã thể hiện sự trăn trở trước những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay theo tinh thần Nghị quyết 04-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các đảng viên trong Chi bộ tham gia đóng góp ý kiến. Ảnh: Mỹ Nga.

Các ý kiến đều thống nhất rằng, trong bối cảnh hiện nay, mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng lại càng cần phải tăng cường hơn bản lĩnh chính trị, trau dồi phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, lý luận để đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ của một đơn vị đảm nhiệm vai trò tham mưu công tác tư tưởng, lý luận của Đảng bộ và chính quyền Nghệ An.

Ngoài ra,  chi bộ đã quán triệt đến cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa của việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt thực hiện Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6; xây dựng chương trình kế hoạch của tháng 2/2018.