Gấp rút hoàn thiện khu tái định cư khu công nghiệp Đông Hồi

(Baonghean.vn) - Để đảm bảo nơi ở mới cho các hộ dân trong diện di dời thực hiện các dự án KCN Đông Hồi, thị xã Hoàng Mai đang đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư trên địa bàn.

Khu công nghiệp Đông Hồi với quy mô hơn 1.400 héc ta, có trên 700 hộ dân thuộc diện di dời ra khỏi khu vực để thực hiện các dự án. Hiện nay, một số hộ dân giải tỏa để xây dựng nhà máy Tôn Hoa Sen đã đăng ký tự tái định cư và ổn định cuộc sống mới sau khi di dời.

Đường giao thông chính dẫn vào khu tái định cư 2 đã hoàn thành.

Đối với dự án Nhiệt điện Quỳnh Lập 1, theo trích đo, có trên 200 hộ dân thuộc các xóm Đồng Minh, Đồng Thanh và Tân Minh phải di dời toàn bộ và được hỗ trợ tái định cư. Sau khi có chủ trương của cấp trên, UBND thị xã Hoàng Mai và xã Quỳnh Lập đã chủ động tổ chức họp dân, vận động người dân thực hiện các phương án: Tự tái định cư, và đăng ký vào khu tái định cư.

 Để đáp ứng nhu cầu của các hộ dân không có khả năng tự tái định cư, hiện trên địa bàn xã Quỳnh Lập đã tiến hành xây dựng 2 khu tái định cư gồm vị trí số 1 và vị trí số 2. Một số hạng mục như đường giao thông chính dẫn vào khu tái định cư đã được thi công hoàn chỉnh. Cả 2 địa điểm này sau khi hoàn thành sẽ tái định cư được khoảng 500 hộ dân.

Nhà máy Hoa Sen Nghệ An tại Khu công nghiệp Đông Hồi, xã Quỳnh Lập, Hoàng Mai có diện tích 35 ha, tổng dự toán đầu tư nhà máy trên 5.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1 nhà máy đã hoàn thành đi vào hoạt động

 Hiện các đơn vị đang tích cực thi công các hạng mục gồm: san lấp mặt bằng, đắp đất nền đường, đúc và lắp đặt mương thoát nước dọc, đúc bó vỉa, cấu kiện đúc sẵn; Thi công lớp cấp phối đá dăm hoàn thiện các tuyến đường giao thông, hệ thống mương thoát nước và hoàn thiện các hạng mục xây lắp trên diện tích có mặt bằng sạch./.

Nguyễn Vân