#gây quỹ

14 kết quả

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Nghệ An

Đề xuất sắp xếp lại các tổ chức hội theo hướng thu gọn

(Baonghean.vn) - Làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ, tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Nội vụ cần có hướng dẫn cụ thể sắp xếp, sáp nhập các hội theo hướng thu gọn đầu mối; giải thể những hội hoạt động không hiệu quả, đại hội quá thời gian quy định để nâng cao chất lượng hoạt động của các hội quần chúng.
Các đoàn viên thanh niên của Đoàn xã Giang Sơn Đông rửa xe gây quỹ "Trái tim yêu thương".

Đô Lương: 35 triệu đồng rửa xe gây quỹ “Trái tim yêu thương“

(Baonghean.vn) - Hơn 1 tháng qua, Huyện đoàn Đô Lương tổ chức nhiều mô hình sáng tạo để gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách, trong đó có mô hình rửa xe máy gây quỹ. Đến nay đã có 11 cơ sở đoàn xã trên địa bàn huyện Đô Lương tổ chức ngày rửa xe gây quỹ "Trái tim yêu thương".