GDP năm 2013 sẽ tăng trưởng 5,5%

HSBC dự báo, kinh tế năm 2013 ​sẽ tốt đẹp hơn và lạm phát cũng sẽ được kiềm chế ở mức thấp hơn.

HSBC vừa công bố báo cáo Triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 3/2013. Theo đó, HSBC dự báo GDP năm 2013 sẽ tăng trưởng 5,5% nhờ vào sự hỗ trợ của nhu cầu nội địa đang được cải thiện dần dần, hoạt động đầu tư nước ngoài tăng tốc và lượng kiều hối ổn định.

Đến cuối năm 2014, xuất khẩu sẽ tăng trưởng, đóng góp khoảng 90% cho tăng trưởng GDP. 

Trong khi nhập khẩu và xuất khẩu đều tăng trưởng có nghĩa là thặng dư thương mại sẽ không đáng kể nhưng Việt Nam có vẻ sẽ không quay lại thời kỳ thâm hụt thương mại cao do hiện nay hành vi tiêu dùng đang trở nên cẩn trọng hơn.

Đối với quý I/2013, trong khi cả hai chỉ số PMI và GDP chính thức cho thấy một sự sụt giảm tuần tự thì chỉ số PMI của HSBC vẫn cho thấy một sự tăng trưởng nhẹ, trong khi số liệu về GDP thống kê lại có sự sụt giảm mạnh với tốc độ còn nhanh hơn quý I/2012. Vì chỉ số GDP, đặc biệt là của Việt Nam, thường là những ước tính mà sau đó có thể được chỉnh sửa, những con số này nên được diễn tả như là một hướng đi của nền kinh tế hơn là con số tuyệt đối. Dự tính hơi cao của GDP quý I.2013 so với con số chính thức đã chỉnh sửa 4,75% của quý I/2012 cho thấy nền kinh tế năm 2013 dự kiến ​​sẽ tốt đẹp hơn.

HSBC cũng lưu ý rằng, con số tăng trưởng GDP trong quý I/2013 được tính toán dựa trên giá so sánh năm 2010 trong khi các số liệu GDP trong quá khứ được dựa trên chỉ số giá so sánh năm 1994. Với giá so sánh năm 2010, chỉ số GDP quý I/2012 cũng được điều chỉnh tăng lên từ mức 4,1% thành 4,75% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát tháng 3 đã chậm lại từ mức 7% trong tháng 2 xuống còn 6,6% trong tháng 3. Tỷ lệ lạm phát trung bình của cả quý I.2013 thấp hơn mức 7%, một con số tích cực từ mức lạm phát 16% trong quý I/2012. Lạm phát giảm là nhờ vào giá cả thực phẩm giảm mạnh thêm 0,5% so với tháng trước từ mức 2,3% trong tháng 2.

Trong khi Chính phủ cam kết giữ nền kinh tế ổn định, với bối cảnh nhu cầu nội địa còn yếu và giá cả hàng hoá được kìm lại, chúng tôi kỳ vọng lạm phát sẽ được kiềm chế trong năm 2013. Trừ phi giá cả hàng hoá tăng mạnh hoặc chi phí dịch vụ công tăng thêm như trường hợp lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tăng vào quý III/2012, lạm phát sẽ chậm lại trong quý III/2013, tạo điều kiện cho NHNN giảm lãi suất thị trường mở OMO thêm 50 điểm vào cuối quý II/2013.


Theo Kinhtenongthon-H.V