Giá bồi thường GPMB đường 35m thuộc Tiểu Dự án phát triển đô thị Vinh là đúng quy định

(Baonghean.vn)- Cử tri thành phố Vinh kiến nghị tỉnh, thành phố nghiên cứu, xem xét tăng mức giá bồi thường giải phóng mặt bằng đường 35 m thuộc Tiểu Dự án phát triển đô thị Vinh phù hợp, vì đây là diện tích sản xuất lúa 2 vụ.

Vấn đề này, ngành chức năng trả lời như sau:

Đối với giá đất nông nghiệp để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện đường QH 35m thuộc Tiểu dự án phát triển đô thị Vinh được Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt với mức giá 85.000 đồng/m2 đối với các thửa ở vị trí 1; 75.000 đồng/m2 đối với các thửa vị trí 2 (bằng mức giá quy định tại Bảng giá đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019).

Thi công tuyến đường vành đai 35m nối quốc lộ 46 với đường sinh thái ven Sông Lam. (Ảnh tư liệu)

Qua rà soát các dự án có thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Vinh thì việc xác định giá để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đều bằng mức giá quy định tại Bảng giá. 

Do đó kiến nghị của cử tri thành phố Vinh đề nghị nghiên cứu, xem xét tăng mức giá bồi thường là chưa đủ cơ sở và bất cập với các dự án khác trên địa bàn.

P.V

(Tổng hợp)