Giá điện tăng 7,5 %: Điện cười, người khóc

Hôm nay, điện chính thức tăng 7,5 %, giá bình quân là 1.622 đồng/kWh. Cùng với đó, thông tin về cách tính giá mới sắp áp dụng cũng khiến nhiều người quan tâm.