Giá xăng cõng định mức 1.050 đồng/lít và gần chục loại thuế, phí

Từ 1/11 tới, chi phí kinh doanh xăng định mức của doanh nghiệp để tính giá cơ sở sẽ tăng lên 1.050 đồng/lít, thay vì mức 860 đồng/lít như quy định tại Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu trước đây.
 
Doanh nghiệp sẽ được tăng gần 200 đồng/lít chi phí định mức đối với mặt hàng xăng
Liên Bộ Tài chính - Công thương vừa chính thức ban hành Thông tư liên tịch số 39 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
 
Theo đó, chi phí kinh doanh xăng dầu định mức, tức chi phí lưu thông xăng dầu (chi phí bán buôn, chi phí bán lẻ ở nhiệt độ thực tế) trong nước của các thương nhân đầu mối (đã bao gồm chi phí dành cho tổng đại lý, đại lý) để tính giá cơ sở đã tăng lên gần 200 đồng/lít, ở mức 1.050 đồng/lít, thay vì 860 đồng/lít như trước kia.
 
Cụ thể, chi phí bình quân giữa các vùng trong cả nước đối với xăng tối đa 1.050 đồng/lít; chi phí bình quân giữa các vùng trong cả nước đối với dầu hỏa, dầu diesel tối đa 950 đồng/lít; chi phí bình quân giữa các vùng trong cả nước đối với dầu mazut tối đa 600 đồng/kg.
 
Thông tư cũng quy định lợi nhuận định mức trước thuế (tức lợi nhuận kinh doanh xăng dầu trong nước) của các thương nhân đầu mối để tính giá cơ sở theo mức tối đa là 300 đồng/lít,kg và sẽ được Bộ Tài chính thông báo điều chỉnh phù hợp với thực tế kinh doanh của các thương nhân đầu mối trong từng thời kỳ.
 
Ngoài ra, Thông tư quy định phương pháp tính giá cơ sở. 
 
Theo đó, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu bao gồm các yếu tố: Giá CIF, Thuế nhập khẩu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, Chi phí kinh doanh định mức, mức trích lập Quỹ Bình ổn giá, Lợi nhuận định mức, Thuế bảo vệ môi trường, Các loại thuế, phí và các khoản trích nộp khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 
 
Trong đó, giá CIF được tính bằng (=) giá xăng dầu thế giới (giá Platt Singapore) cộng (+) các khoản chi phí để đưa xăng dầu từ nước ngoài về đến cảng Việt Nam. Giá xăng dầu thế giới được được tính bình quân của 15 ngày sát với ngày tính giá của chu kỳ dự trữ xăng dầu bắt buộc.
 
Đối với Quỹ bình ổn giá xăng dầu, mức trích quỹ vẫn duy trì 300 đồng/lít đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Trong trường hợp cần thiết liên Bộ sẽ điều chỉnh mức trích lập, thời điểm trích lập Quỹ Bình ổn giá cho phù hợp với biến động của thị trường.
 
Theo Infonet