Giải pháp nâng chất lượng chi bộ cơ quan xã, phường

(Baonghean) - Với việc được chọn làm điểm chỉ đạo thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn theo Hướng dẫn số 10-HD/BTCTW ngày 10/10/2007 của Ban Tổ chức Trung ương, các chi bộ cơ quan xã, phường trên địa bàn TP. Vinh đã phát huy hiệu quả tích cực, thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Đồng chí Đặng Tố Duyệt, Phó ban Tổ chức Thành ủy Vinh cho biết, trước khi có Hướng dẫn số 10 của Ban Tổ chức Trung ương, đảng viên làm việc tại cơ quan xã, phường trên địa bàn thành phố đều về sinh hoạt tại các chi bộ khối, xóm ở nơi cư trú.

Sinh hoạt đảng tại khu dân cư tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên sâu sát thực tế, hiểu tâm tư, nguyện vọng của dân, nắm bắt được thông tin từ cơ sở phục vụ công tác lãnh đạo. Tuy nhiên, đảng viên là cán bộ, công chức xã, phường về sinh hoạt tại nơi cư trú cũng có những khó khăn. Chi bộ khối, xóm chỉ quản lý về sinh hoạt đảng, không trực tiếp giao nhiệm vụ cho đảng viên là cán bộ, công chức xã, phường, không thể kiểm tra, giám sát các đảng viên này tại cơ quan. Cuối năm bình bầu, xếp loại đảng viên, chi bộ gặp khó khăn do không nắm được quá trình phấn đấu rèn luyện của những đảng viên là cán bộ, công chức xã, phường. Khi những đảng viên này có sai phạm trong nhiệm vụ chuyên môn, chi bộ khối, xóm cũng không nắm được cụ thể để xử lý.

Giao dịch tại trung tâm một cửa phường Hà Huy Tập (TP. Vinh). Ảnh: Thanh Lê
 
Để giải quyết những bất cập trên, sau khi có hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Thành ủy đã chỉ đạo tất cả các xã, phường thành lập chi bộ cơ quan. Đến nay đã có 23/25 đảng bộ xã, phường có chi bộ cơ quan, quản lý 568 đảng viên trong tổng số 16.072 đảng viên của các xã, phường. Có 16 chi bộ cơ quan xã, phường thành lập các tổ chức đoàn thể: chi hội cựu chiến binh, chi đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ, công đoàn cơ sở. Chi bộ cơ quan các xã, phường đã phát huy vai trò đầu não trong việc tham mưu cho đảng ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ khi có chi bộ cơ quan, đảng viên công tác tại xã, phường được quản lý chặt chẽ hơn, phân công nhiệm vụ cụ thể hơn, bình bầu xếp loại đảng viên cuối năm sát thực hơn. 
 
Chi bộ cơ quan phường Lê Mao thành lập năm 1995, hiện có 26 đảng viên, là chi bộ tiêu biểu, tham mưu tích cực cho đảng ủy xây dựng phường Lê Mao ngày càng phát triển. Bí thư Đảng ủy Hoàng Thị Thanh phân tích: “Chi bộ cơ quan là đầu tàu tham mưu cho Đảng ủy phường ban hành và thực hiện các nghị quyết, là nơi phân công nhiệm vụ và kiểm tra giám sát đảng viên sâu sát nhất… Quá trình đó, chi bộ cũng phân công đảng viên thường xuyên bám sát cơ sở để nắm tình hình, tham mưu kịp thời trong công tác chỉ đạo, điều hành của phường”. Căn cứ nghị quyết của đảng ủy, nghị quyết của chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên theo chức trách được giao; từ bí thư, chủ tịch đến từng cán bộ, công chức của phường đều thực hiện nghiêm túc nghị quyết của chi bộ. Trải qua 20 năm hoạt động, chi bộ cơ quan phường ngày càng phát huy hiệu quả. 
 
Tại Đảng ủy xã Hưng Đông nhờ phát huy tốt vai trò gương mẫu của 23 đảng viên trong chi bộ cơ quan, đã lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đưa xã nằm trong tốp đầu của tỉnh về đích hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Trần Đức Dinh, Phó Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: “Biện pháp cơ bản để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ quan là phát huy vai trò gương mẫu của các đảng viên, nhất là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo. Được chi bộ quản lý chặt chẽ nên các đảng viên là cán bộ, công chức của xã Hưng Đông không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan mà còn phát huy vai trò gương mẫu tại nơi cư trú”. 
 
Vai trò của chi bộ cơ quan còn thấy rõ tại Đảng bộ phường Lê Lợi với thành tích 6 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, trong đó có phần đóng góp quan trọng của 21 đảng viên trong chi bộ cơ quan. Đồng chí Võ Đình Thận, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch MTTQ, Bí thư Chi bộ cơ quan phường Lê Lợi cho biết: “Để phát huy vai trò của chi bộ cơ quan, hàng tháng chúng tôi đều kiểm điểm công việc đã làm của từng đảng viên trong tháng trước, đánh giá rõ ưu, khuyết điểm, trên cơ sở đó mới giao nhiệm vụ cho tháng tới. Đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo, nếu có những việc làm chưa đạt yêu cầu chi bộ đều nhắc nhở, những vấn đề chưa rõ phải giải trình trước chi bộ. Với cách làm này, các buổi sinh hoạt chi bộ rất sôi nổi, đảng viên hăng hái phát biểu”. 
 
Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, bên cạnh những chi bộ cơ quan xã, phường hoạt động có hiệu quả, vẫn còn những chi bộ gặp khó khăn. Một số chi bộ lúng túng trong việc ra nghị quyết, chưa cụ thể hóa nghị quyết của đảng ủy thành nghị quyết của chi bộ; một số đảng viên sinh hoạt tại cơ quan xa rời thực tiễn, không gắn bó với cơ sở, thậm chí quan liêu, xa dân. Đã có những chi bộ yếu kém đã phải giải thể.
 
Đơn cử đó là Chi bộ cơ quan xã Nghi Kim và xã Nghi Ân. Chi bộ cơ quan xã Nghi Kim thành lập tháng 10/2007 đến tháng 12/2012 giải thể. Phó Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Khiêm cho biết, đảng viên sinh hoạt tại chi bộ cơ quan dễ xa rời cơ sở, không nắm bắt được thông tin từ thực tiễn, nghị quyết của chi bộ thường rập khuôn theo nghị quyết của đảng ủy. Trước thực tế đó, Đảng ủy xã Nghi Kim quyết định giải thể chi bộ cơ quan, đưa đảng viên về sinh hoạt tại nơi cư trú để củng cố các chi bộ xóm, trong đó có 2 chi bộ non yếu phải đưa Bí thư Đoàn và Trưởng an ninh xã về làm bí thư. Tương tự, Chi bộ cơ quan xã Nghi Ân thành lập tháng 10/ 2010, giải thể tháng 2/2013.
 
Nguyên nhân giải thể được Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Thanh giải thích: “Nghị quyết của chi bộ thường bê nguyên xi nội dung nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng ủy. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đảng viên không biết phát biểu gì ngoài những ý kiến đã thảo luận tại những cuộc họp của đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể triển khai nhiệm vụ từ đầu tháng. Đảng viên sinh hoạt tập trung tại cơ quan nên xa rời cơ sở trong khi các chi bộ xóm thiếu cán bộ nòng cốt, chất lượng sinh hoạt thấp”. Qua thực tế của 2 xã Nghi Kim và Nghi Ân cho thấy, muốn duy trì chi bộ cơ quan hoạt động có hiệu quả thì phải gắn với việc củng cố, xây dựng các chi bộ khối, xóm.
 
Trao đổi với chúng tôi về hiệu quả hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường trên địa bàn TP.Vinh, Phó Bí thư Thành ủy Vinh, đồng chí Nguyễn Hoài An thẳng thắn cho biết: “Thực tế chứng minh rằng việc thành lập chi bộ cơ quan xã, phường là hoàn toàn đúng, phù hợp với điều kiện hiện nay. Còn những chi bộ sau khi thành lập hoạt động không có hiệu quả phải giải thể là có vấn đề. Chi bộ cơ quan yếu kém là do tổ chức đảng ở đó yếu kém chứ không phải do quy định về bộ máy tổ chức. Thành ủy sẽ tập trung củng cố những chi bộ yếu kém để xây dựng chi bộ cơ quan xã, phường ngày càng vững mạnh”.
 
Mới đây, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW, thay thế Hướng dẫn số 10 năm 2007, quy định về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn. Theo đó, mỗi xã, phường, thị trấn thành lập một chi bộ cơ quan với điều kiện ở các khu dân cư đều phải có chi bộ khối, xóm và mỗi chi bộ có từ 9 đảng viên trở lên; đồng chí phó bí thư hoặc đồng chí ủy viên thường vụ đảng ủy làm bí thư chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn; đảng viên sinh hoạt tại chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn phải là cán bộ, công chức, không có cán bộ bán chuyên trách; đảng viên đang công tác tại cơ quan xã, phường, thị trấn phải thường xuyên giữ mối liên hệ với chi bộ khối, xóm và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Thực hiện đúng các quy định trên đây sẽ đảm bảo cho chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn vừa phát huy vai trò lãnh đạo tại cơ quan vừa gắn bó với cơ sở…
 
Trần Hồng Cơ