Giải pháp nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Thanh Chương

(Baonghean) - Huyện Thanh Chương hiện có 766 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, với trên 13.000 đảng viên. Hoạt động sinh hoạt chi bộ đang đặt ra những khó khăn khi mà một số chi bộ nhiều năm không phát triển đảng viên. 

Cán bộ huyện và xã Đồng Văn trao đổi, vận động nhân dân phát triển kinh tế trang trại. Ảnh: MINH CHI
Cán bộ huyện và xã Đồng Văn trao đổi, vận động nhân dân phát triển kinh tế trang trại. Ảnh: Minh Chi

Thực tiễn ở chi bộ

Chi bộ xóm 11, xã Thanh An có 13 đảng viên, trong đó có 4 đảng viên miễn sinh hoạt. Bí thư Chi bộ Nguyễn Viết Cường chia sẻ: Với số đảng viên ít, để nâng cao vai trò, thực sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở của chi bộ, chi ủy rất chăm lo đến chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm tăng sức chiến đấu, hiệu quả lãnh đạo của chi bộ.

Tại các cuộc sinh hoạt chi bộ hàng tháng đều đảm bảo đầy đủ nội dung, như thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh, trong huyện; tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xóm; chuyển tải chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Làm rõ những việc mà chi bộ đã đưa ra ở tháng trước, cái gì làm được, cái gì chưa; đảng viên nào phát huy tốt, đảng viên nào chưa đều được kiểm điểm, rút kinh nghiệm rất nghiêm túc. Đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của xóm trong tháng tới để đưa ra chi bộ bàn bạc, thảo luận, thống nhất và ban hành nghị quyết thực hiện; gắn trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, từng đồng chí trong chi ủy và đảng viên. 

Đồng chí Nguyễn Viết Cường cho biết thêm: Bên cạnh sinh hoạt định kỳ, chi bộ đã triển khai nhiều cuộc sinh hoạt chuyên đề hoặc đột xuất nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề mới phát sinh, các nhiệm vụ chính trị của xóm đặt ra.

Theo đó, các nghị quyết của chi bộ ban hành được nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực thực hiện, như chuyển đổi cơ cấu cây trồng; phát triển kinh tế trang trại, phát triển chăn nuôi; dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất, làm giao thông nội đồng, giao thông nông thôn; nâng cao đời sống văn hóa thông qua xây đắp mối quan hệ tình làng nghĩa xóm và các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi trong các ngày lễ, kỷ niệm, nhất là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc... Nhờ thế, xóm 11 giữ vững và pháp huy đơn vị xóm văn hóa và Chi bộ nhiều năm liền đạt Trong sạch vững mạnh, được Tỉnh ủy tặng Bằng khen Chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh 5 năm liền (2011 - 2016). 

Còn ở Chi bộ Luân Phượng (xã Đồng Văn), tổng số đảng viên gồm 47, mặc dù số miễn sinh hoạt nhiều (22 đảng viên), nhưng số đảng viên đang tham gia sinh hoạt cũng khá lớn với 25 đảng viên. Đặc thù đảng viên ở chi bộ có khoảng 2/3 là cán bộ quân đội, công an, công chức, viên chức nghỉ hưu, trong đó có nhiều người vẫn trực tiếp tham gia sản xuất; gắn bó với việc dân, việc xóm.

Theo đồng chí Trần Đăng Giáp - Bí thư Chi bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ, trước hết phụ thuộc rất lớn vào vai trò của bí thư chi bộ và chi ủy. Bí thư chi bộ phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy trong từng năm, từng tháng và tình hình của xóm để xác định và chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ, kể cả dự thảo nghị quyết của chi bộ trong từng tháng để thông qua chi ủy trước khi đưa ra chi bộ thảo luận.

Theo đó, những vấn đề cốt lõi của xóm như lãnh đạo phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao đời sống của nhân dân, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; việc vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát triển đảng viên..., đều được chi bộ đưa ra bàn bạc, thảo luận và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đây chính là yếu tố góp phần đưa xóm Luân Phượng phát triển khá toàn diện ở xã Đồng Văn và Chi bộ nhiều năm đạt Trong sạch vững mạnh. 

Giải pháp và những vấn đề đặt ra 

Đồng chí Nguyễn Trọng Anh - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Chương cho biết: Vai trò của chi ủy, nhất là vai trò của bí thư chi bộ rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bởi vậy, giải pháp được Huyện ủy Thanh Chương thực hiện là nâng cao năng lực lãnh đạo của chi ủy, nhất là đồng chí bí thư chi bộ thông qua việc lựa chọn những đảng viên có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe, nhiệt tình với công tác xây dựng Đảng; có khả năng tập hợp, quy tụ được cán bộ, đảng viên ở địa phương để cơ cấu làm bí thư. Gắn với đó, hàng năm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ các mặt cho đội ngũ bí thư chi bộ, nhất là về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của chi bộ trong hệ thống chính trị; từ đó trăn trở nâng cao sinh hoạt chi bộ, nâng cao sức chiến đấu và vai trò chi bộ trong đời sống xã hội...

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện ủy Thanh Chương chỉ đạo nâng cao chất lượng bản tin nội bộ huyện, coi đây là tài liệu, là “cẩm nang” sinh hoạt cho các chi bộ. Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng của Huyện ủy, kể cả công tác Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo thời điểm, thời vụ; những vấn đề thời sự thế giới, trong nước, trong tỉnh và của huyện đáng quan tâm; các mẩu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... đều được thông tin đầy đủ trong bản tin để các chi bộ nắm và phổ biến tại sinh hoạt chi bộ. Huyện ủy cũng định hướng một số nội dung sinh hoạt chi bộ trong tháng. 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các chi bộ ở Thanh Chương là lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ảnh: Minh Chi
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các chi bộ ở Thanh Chương là lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ảnh: Minh Chi

Cùng với đó, Huyện ủy cũng phân công các đồng chí trong BTV Huyện ủy (hàng quý),  BCH Đảng bộ huyện, trưởng và phó các phòng, ban, ngành cấp huyện (hàng tháng) tham gia sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. Từ việc duy trì chế độ này, nhiều vấn đề ở cơ sở được cán bộ huyện nắm bắt và chỉ đạo xử lý kịp thời; đồng thời trực tiếp bổ cứu, hướng dẫn cho chi ủy, chi bộ cách thức, nội dung sinh hoạt để đảm bảo chất lượng tốt hơn.

Theo đó, ở các Đảng bộ cơ sở cũng thực hiện chế độ phân công cấp ủy dự sinh hoạt ở chi bộ. Thông qua chế độ này, về phía các chi ủy, bí thư chi bộ cũng trăn trở hơn trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ một cách bài bản, chất lượng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ sinh hoạt cũng như chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời.

Bên cạnh những chuyển động tích cực, hoạt động sinh hoạt chi bộ ở Thanh Chương vẫn đang đặt ra những băn khoăn, trăn trở khi mà ở một số chi bộ nhiều năm không phát triển đảng viên và chỉ có 3 - 5 đảng viên; có chi bộ có số đảng viên lớn hơn thì chủ yếu là đảng viên lớn tuổi,  cán bộ về hưu không tham gia sản xuất.

Một số đảng viên hăng hái trong sản xuất ở địa phương lại không muốn tham gia vào chi ủy; một số bí thư chi bộ có năng lực công tác Đảng, nhưng lại hạn chế trong giải quyết các vấn đề bức xúc trên địa bàn. Đây là những vấn đề ảnh hưởng đến sức chiến đấu và vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ ở cơ sở.

Theo đồng chí Đặng Anh Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Chương, giải pháp được huyện tiếp tục triển khai là đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên nhằm bổ sung lực lượng cho các chi bộ; quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp ủy có đủ năng lực lãnh đạo chi bộ; phân công cấp ủy cấp trên dự sinh hoạt chi bi bộ cơ sở, đảm bảo các chi bộ sinh hoạt nề nếp và có chất lượng.  

Minh Chi

Tin mới

Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai thông báo về việc tuyển dụng Nhân viên Thị trường

Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai thông báo về việc tuyển dụng Nhân viên Thị trường

(Baonghean.vn) - Căn cứ vào nhu cầu sử dụng lao động hiện tại và bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng chiến lược phát triển bền vững, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai cần tuyển dụng một số ứng viên làm công việc Nhân viên Thị trường thuộc Xí nghiệp Tiêu thụ - Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.
Khi các đội bóng ‘mạnh vì tài trợ, sợ vì... đụng hàng’

Khi các đội bóng ‘mạnh vì tài trợ, sợ vì... đụng hàng’

(Baonghean.vn) - Từ năm 2000 đến nay, bóng đá xã hội hóa là bước đi nhằm xóa bao cấp (không dùng nguồn ngân sách Nhà nước) để tiến tới chuyên nghiệp, gắn chặt nhà đầu tư, nhà tài trợ với các hoạt động bóng đá. Quá trình này diễn ra với nhiều kết cục khác nhau, đem lại nhiều bài học khác nhau.
Phân khúc xe nào dự báo sẽ hút khách nhất 2023?

Phân khúc xe nào dự báo sẽ hút khách nhất 2023?

Thị trường xe Việt bước vào năm 2023 được dự báo sẽ gặp không ít thử thách. Với thị hiếu của người Việt, những phân khúc vốn hút khách trong những năm qua như sedan hạng B, SUV đô thị và MPV 5+2... được dự báo sẽ tiếp tục phát triển trong năm 2023.
Lãnh đạo tỉnh thăm và làm việc tại Tân Kỳ

Tân Kỳ - Sức vươn mạnh mẽ trong giai đoạn mới

(Baonghean.vn) - Năm 2023, huyện Tân Kỳ sẽ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện - mốc son lớn đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Kỳ. Trong quá trình phấn đấu vươn lên, Tân Kỳ ngày một khẳng định vai trò, vị trí ở miền Tây Nghệ An.
Tiếng kêu bên hồ sinh thái Vinh Tân

Tiếng kêu bên hồ sinh thái Vinh Tân

(Baonghean.vn) - Cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, người dân sống trong khu vực hồ sinh thái Vinh Tân đã hết sức bức xúc, có đơn “kêu cứu” vì hồ này bị ô nhiễm nặng môi trường nước.
Đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Diễn Châu. Ảnh: Hoàng Anh

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc

(Baonghean.vn) -   Chiều 1/2, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ Giao nhận quân tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu và Nghi Lộc.
Tản văn hay: Mâm ngũ quả ngày Tết

Tản văn hay: Mâm ngũ quả ngày Tết

(Baonghean.vn) - Tản văn của Nguyễn Thắm được viết bằng thứ ngôn ngữ giản dị, gợi cho người đọc cảm giác gần gũi, ấm áp như thể đang được trở về ngôi nhà của mình, được sum vầy trong một bữa cơm ngày Tết vui vẻ.