Giải pháp thu ngân sách 6 tháng cuối năm

(Baonghean) - Năm 2013, suy giảm kinh tế ngày càng “ngấm sâu” vào giới doanh nghiệp, nợ xấu tăng, thị trường bất động sản ế ẩm… Những yếu tố trên đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thu ngân sách của thành phố. Thu ngân sách  6 tháng đầu năm  của TP Vinh  ước đạt: 353,5 tỷ đồng, đạt 37,3% dự toán HĐND giao, bằng 103,5% so với cùng kỳ. Trong đó: thu cấp quyền sử dụng đất: 51,2 tỷ đồng, đạt 16,01% dự toán, bằng 52% so với cùng kỳ. Chi ngân sách cũng chỉ đạt 41,6% KH.

Theo ông Phan Văn Việt - Chi cục trưởng Chi cục Thuế Thành phố Vinh: Nguyên nhân của việc thu ngân sách thành phố đạt thấp là do các khoản thu từ đất nói chung và thu tiền sử dụng đất nói riêng đạt rất thấp do thị trường bất động sản đóng băng. Chi cục đang quản lý thu tiền sử dụng đất  40 dự án của 35 nhà đầu tư nhưng từ đầu năm 2013 đến nay chưa thu được đồng nào. Việc khai thác từ đấu giá đất khó khăn. Các doanh nghiệp do Chi cục Quản lý thuế gần như 100% là vừa và nhỏ, gặp rất nhiều khó khăn, sang năm 2013 hoạt động không hiệu quả. Số thuế kê khai phải nộp phát sinh hàng tháng ngày càng giảm, khai thuế Thu nhập doanh nghiệp rất thấp, chủ yếu là lỗ. Đã có 410 doanh nghiệp tạm đóng mã số thuế. Trong khi đó nợ thuế gia tăng. Tình hình nợ xấu, doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích ngày càng tăng.

Thu từ lĩnh vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 155,3 tỷ đồng, bằng  46,36% kế hoạch, tăng so với cùng kỳ 15,6% là một kết quả đáng mừng. Phí, lệ phí: 6,3 tỷ đồng, đạt 96,7% kế hoạch, bằng 62,08% so với cùng kỳ. Lệ phí trước danh bạ: 100,8 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch, tăng 63,88% so với cùng kỳ. Thành phố đã tổ chức rà soát lập bộ phí VSMT tăng 5,1 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thu ngân sách 6 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế: nhiều khoản thu thấp so với kế hoạch và giảm so với cùng kỳ như tiền sử dụng đất; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 2,2 tỷ đồng, đạt 14,8% kế hoạch, đến nay, đã kê khai 65.862 hộ/77.350 hộ, đạt 85,1%; số thuế nợ đọng lớn: 142 tỷ đồng, chiếm 15,2% kế hoạch thu ngân sách năm 2013.Xây dựng hạ tầng nông thôn mới ở Nghi Ân, TP Vinh.

Thu ngân sách đạt thấp đã tác động đến chi ngân sách: Tổng chi 6 tháng thành phố  ước thực hiện: 310,4 tỷ đồng, đạt 41,6% kế hoạch, bằng 77,62% so với cùng kỳ. Trong đó: Chi đầu tư phát triển 63 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch, bằng 32,61% so với cùng kỳ; Chi thường xuyên 246,2 tỷ đồng, đạt 47,98% kế hoạch, tăng 19,31% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời tiền lương và các khoản có tính chất lương cho người lao động, các chế độ chính sách an ninh, xã hội, quốc phòng, an ninh, đảm bảo cơ bản kinh phí cho các đơn vị, các lĩnh vực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện tiết kiệm theo nghị quyết của HĐND thành phố: 10,7 tỷ đồng; tiết kiệm của 7 tháng cuối năm theo quy định của Bộ Tài chính: 5,6 tỷ đồng. Thực hiện giảm chi ngân sách qua các khâu quản lý đầu tư XDCB 6,867 tỷ đồng, trong đó: thẩm định thiết kế dự toán 2,615 tỷ đồng; thẩm định quyết toán 3,793 tỷ đồng; lựa chọn nhà thầu 549 triệu đồng. Công tác quyết toán thường xuyên ngân sách  năm 2012 đảm bảo đúng tiến độ. Nhiều phong trào văn hóa, văn nghệ bị chững lại do thiếu ngân sách. Thu ngân sách đạt thấp, làm hụt nguồn thu cân đối, không đảm bảo nguồn vốn cho chi đầu tư XDCB, bên cạnh đó có tiến độ đền bù GPMB và thi công của một số dự án còn chậm. Ở hầu hết các phường xã, chỉ tiêu thu thường xuyên đều không đạt.

Dự báo kinh tế 6 tháng cuối năm vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực, nhiệm vụ thu, chi ngân sách còn lại của năm còn tương đối nặng nề. Thành phố phấn đấu 6 tháng cuối năm hoàn thành chỉ tiêu HĐND giao đầu năm: thu ngân sách: 593,8 tỷ đồng, trong đó: thu thường xuyên: 325,3 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất: 268,5 tỷ đồng; chi ngân sách: 413,9 tỷ đồng, trong đó: chi đầu tư: 147 tỷ đồng, chi thường xuyên: 266,9 tỷ đồng.

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu, chi NSNN năm 2013, 6 tháng cuối năm, ông Nguyễn Xuân Sinh - Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Quan điểm  của Thành ủy, Ủy ban thành phố là  tập trung chỉ đạo quyết liệt  để hoàn  thành nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn. Các phường, xã muốn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo chi lương phải xác định được trách nhiệm của mình trong thu thuế, đẩy mạnh thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, cấp quyền sử dụng đất cho người dân. Thành phố sẽ tổ chức làm việc với Chi cục Thuế thành phố để động viên cán bộ nhân viên ngành Thuế tìm  được những giải pháp thu ngân sách hiệu quả.

Thành phố tiếp tục duy trì đoàn kiểm tra liên ngành thu nợ đọng ngân sách, kết hợp kiểm tra truy thu trước bạ sang tên đổi chủ ô tô xe máy... Rà soát điều chỉnh doanh thu tính thuế nhóm kinh doanh dịch vụ ăn uống bia hơi, giải khát, khách sạn, Karaoke…, phấn đấu trong quý III đưa vào quản lý lập bộ thêm 1.000 hộ, với số thuế điều chỉnh tăng bình quân 25-30%. Thực hiện ấn định thuế đối với những hộ không kê khai hoặc kê khai không đúng yêu cầu... Tiếp tục thực hiện cưỡng chế nội thuế qua ngân hàng  100% doanh nghiệp có số nợ thuế qua ngân hàng.

 Còn theo Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Phan Văn Việt:  Ngoài các giải pháp trên, Chi cục sẽ đẩy thực hiện kịp thời việc giảm, gia hạn nộp thuế theo Nghị quyết 02/CP và Thông tư 16 đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Rà soát nắm chắc đối tượng, nguồn thu trên địa bàn, phấn đấu thu ở địa bàn có khả năng tăng thu cao, thực hiện quyết liệt các chương trình chống thất thu ngân sách.