Giải quyết dứt điểm KNTC ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng

(Baonghean.vn) - Sáng 8/1/2014, dưới sự chủ trì của đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng và công tác xây dựng ngành thanh tra năm 2013, triển khai nhiệm vụ công tác 2014. Tới dự có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Đinh Viết Hồng- Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu Nghệ An.
 
Điểm cầu Nghệ An tham dự Hội nghị trực tuyến
 
Năm 2013, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã đạt nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Trong đó công tác thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, phát hiện nhiều vi phạm và xử lý sau thanh tra đạt kết quả cao hơn; công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung quyết liệt và nâng cao trách nhiệm nên đã giải quyết nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.
 
Toàn ngành đã triển khai 8.921 cuộc thanh tra hành chính và 197.690 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm 326.552 tỷ đồng, 4.520 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 1.586 tập thể, 2.675 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 72 vụ việc, 75 người.
 
Các cơ quan nhà nước đã tiếp 380.331 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo (giảm 2% so với năm 2012), với 4.481 đoàn đông người (giảm 1,2%); giải quyết 39.013/43.932 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao, đạt tỷ lệ trên 88,8%. Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo việc tăng cường thanh tra, kiểm tra phát hiện các hành vi tham nhũng để xử lý kịp thời.
 
Trong năm 2013, ngành thanh tra phát hiện 45 vụ, 99 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 354 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 354 tỷ đồng; đã thu 299,6 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 10 tập thể, 104 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 26 vụ, 39 đối tượng.
 
Tuy nhiên, hiệu quả thanh tra chưa cao, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm, một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng thực hiện còn hình thức, kết quả chưa cao; phát hiện, xử lý tham nhũng còn hạn chế; tổ chức, bộ máy của cơ quan thanh tra chưa phù hợp cả về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế, chế độ chính sách...
 
Đối với Nghệ An, công tác thanh tra được chú trọng ở cả 3 lĩnh vực thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng. Năm 2013, cơ quan chức năng đã tiến hành 241 cuộc thanh tra hành chính tại 1.332 cơ quan, đơn vị và phát hiện  447 cơ quan, đơn vị có sai phạm về kinh tế với số tiền 51,978 tỷ đồng, 195 ha đất các loại; kiến nghị xử lý 51, 978 tỷ đồng, trong đó đã thu về cho ngân sách  20,484 tỷ đồng, thu hồi 4ha đất. Đã tiếp nhận, xử lý 5.459 vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giảm 6,7% so với năm 2012. Việc xử lý sau thanh tra đã có những chuyển biến tích cực. Song tiến độ một số cuộc thanh tra hiện còn chậm; chất lượng một số cuộc thanh tra do sở, ngành và địa phương thực hiện còn thấp, kiến nghị xử lý chưa có tính thuyết phục, phải thanh tra lại.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, biểu dương nỗ lực cố gắng và những kết quả mà ngành thanh tra đã đạt được, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước.
 
Bước sang năm 2014, Thủ tướng mong muốn ngành Thanh tra tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, yếu kém, xây dựng kế hoạch thanh tra một cách khoa học, trọng tâm, trọng điểm để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.  Nhất là các lĩnh vực nóng, nhạy cảm, còn nhiều sơ hở và dễ khiến người dân bức xúc như quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý biên chế…Đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng phức tạp, khiếu kiện kéo dài, tụ tập đông người, thực hiện công khai minh bạch để dân kiểm tra, giám sát và góp phần phòng chống tham nhũng.
 
Dịp này, Tổng thanh tra chính phủ Huỳnh Phong Tranh vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội.
 
Khánh Ly