Giải thể nhiều chi hội nhà báo không thực hiện đúng điều lệ

Năm 2014, Hội Nhà báo Việt Nam đã tiến hành rà soát cơ cấu tổ chức Hội, quyết định giải thể 25 chi hội thuộc các hội, hiệp hội nhỏ, không thực hiện đúng quy định điều lệ.

Ngày 5/12, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX đã được tổ chức tại Hà Nội, đánh giá kết quả công tác năm 2014, đề ra phương hướng nhiệm vụ 2015 và công tác chuẩn bị Đại hội X - Hội nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại hội nghị này, Hội Nhà báo Việt Nam đã đề ra nhiệm vụ chung cho cả năm 2015 là tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, công tác Hội theo đúng chức năng, nhiệm vụ; quan tâm tới việc giáo dục nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo và công tác xây dựng tổ chức Hội.

Trung ương Hội sẽ tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, giám sát hoạt động của các cấp Hội để đảm bảo tổ chức Hội là một hệ thống nhất, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo Việt Nam tích cực chỉ đạo các cấp Hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự hướng tới Đại hội X của Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong năm 2015, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động lớn. Dự kiến từ ngày 4-7/2, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức Hội báo xuân Ất Mùi 2015 với chủ đề "Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng vận hội mới của đất nước."

Tiếp đó, tháng 4/2015, Hội tổ chức kỷ niệm 54 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, kèm theo đó là 3 cuộc triển lãm, hội thảo: "Bác Hồ với báo chí," "Hội Nhà báo qua các thời kỳ," hội thảo quốc tế, triển lãm ảnh "Nhà báo chiến tranh" hướng tới kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vào tháng 6/2015, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trọng thể lễ kỉ niệm 90 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam và trao Giải báo chí quốc gia...

Theo Chinhphu.vn