Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT lên đến 200 triệu đồng

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định quy định về mức tiền thưởng kèm theo Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2011.

Theo đó, mức tiền thưởng kèm Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm 2011 là 200 triệu đồng; Giải thưởng Nhà nước là 120 triệu đồng.


(Theo Tiền phong)