Giảm 100.000 hồ sơ thi ĐH, CĐ năm 2013

Theo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD&ĐT), tổng số hồ sơ dự thi đại học, cao đẳng năm 2013 là 1.710.983 hồ sơ, giảm 100.000 bộ so với năm 2012 (tương đương khoảng 6%). Trong đó, hồ sơ dự thi đại học có khoảng trên 1,34 triệu bộ, chiếm 79%. Số hồ sơ dự thi cao đẳng là trên 367.000 bộ, chiếm 21%.

Theo thống kê, hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) nhóm ngành kinh tế và quản lý năm 2013 đã giảm 10,5% so với năm 2012. Tuy nhiên, nhóm ngành này vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số hồ đăng ký dự thi với 19,9%.

Tỷ lệ hồ sơ ĐKDT ở hệ cao đẳng giảm đến 13% ở khối A; các khối A1, B, C, D1… có tỷ lệ tăng từ 0,3-3,7%.

Các nhóm ngành khác có xu hướng tăng nhẹ số hồ sơ đăng ký. Cụ thể, nhóm ngành khoa học giáo dục tăng 3,1%, khoa học sức khỏe tăng 1,7%, công nghệ kỹ thuật tăng 0,5%, môi trường và bảo vệ môi trường tăng 1,4%, nông, lâm, thủy sản tăng gần 0,3%.

Về khối thi, số lượng hồ sơ khối A chiếm ưu thế 39,1%, tuy nhiên tỷ lệ này giảm 8% so với năm 2012. Riêng khối A1 tăng nhiều nhất đạt 10,2%, tăng 5% so với năm 2012; khối B tăng 1,9%, đạt 23,2%; hồ sơ khối C giảm 0,2% so với năm 2012.

Năm 2013 là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng quy định học sinh bậc trung học chuyên nghiệp và cao đẳng tốt nghiệp dưới 36 tháng muốn học liên thông lên cao đẳng, đại học phải thi đầu vào cùng học sinh phổ thông trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Theo đó, số hồ sơ dự thi liên thông năm nay là 16.710 bộ, trong đó liên thông lên đại học là gần 13.300 hồ sơ, liên thông lên cao đẳng là 3.415 hồ sơ.


Theo (Chinhphu.vn) -L.T