Giảm 70% học phí cho sinh viên ngành nghệ thuật truyền thống

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa-nghệ thuật.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Quyết định này quy định chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa-nghệ thuật công lập và ngoài công lập, gồm nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

Theo quyết định trên, học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở đào tạo văn hóa-nghệ thuật công lập được giảm 70% học phí.

Học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở đào tạo văn hóa-nghệ thuật ngoài công lập được giảm mức học phí không vượt quá mức quy định của các ngành đào tạo tương ứng trong các cơ sở đào tạo văn hóa-nghệ thuật công lập.

Học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở đào tạo văn hóa-nghệ thuật công lập được hưởng chế độ bồi dưỡng nghề với mức bằng 40% suất học bổng khuyến khích toàn phần/tháng.
Học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở đào tạo văn hóa-nghệ thuật ngoài công lập được hưởng chế độ bồi dưỡng nghề không vượt quá mức quy định của các ngành đào tạo tương ứng trong các cơ sở đào tạo văn hóa-nghệ thuật công lập.

Chế độ bồi dưỡng nghề quy định nêu trên chỉ áp dụng đối với những tháng học sinh, sinh viên học tập và được trả vào đầu tháng.

Về chế độ trang bị học tập, học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở đào tạo văn hóa-nghệ thuật công lập được trang bị trang phục học tập và cấp một năm một lần, gồm hai bộ quần áo tập; bốn đôi giày vải; bảy đôi tất.

Các cơ sở đào tạo văn hóa-nghệ thuật công lập dự toán kinh phí để thực hiện chế độ ưu đãi được quy định nêu trên và bố trí trong dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm dành cho đào tạo, trình cơ quan chủ quản cấp trên phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Các cơ sở đào tạo văn hóa-nghệ thuật chi trả cho các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi theo số lượng người học thực tế và phải thực hiện chế độ ưu đãi đúng mục đích.
Nhà nước bố trí kinh phí trực tiếp cho các cơ sở đào tạo văn hóa-nghệ thuật công lập để thực hiện chế độ ưu đãi quy định.

Nhà nước cấp trực tiếp tiền hỗ trợ chế độ giảm học phí, bồi dưỡng nghề cho học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở đào tạo văn hóa-nghệ thuật ngoài công lập.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 9/9/2014./.

Theo Vietnam+