Giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách

 Thủ tướng Chính phủ vừa  ban hành Quyết định số  750/QĐ-TTg/ 2015  về điều chỉnh giảm lãi suất (LS) cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách. Quyết định này có hiệu lực từ 5/6/2015.
 
Theo Quyết định này,  từ ngày 5/6/2015, LS cho vay hộ nghèo, cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, cho vay vốn quỹ Quốc gia về việc làm giảm từ 7,2%/năm (0,6% tháng) xuống còn 6,6%/năm (0,55% tháng). 
Cho vay vốn đối với hộ nghèo ở ngân hàng chính sách Nghi Lộc.
 
LS cho vay đối với chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn giảm từ 9,6%/năm (0,8%/tháng) xuống còn 9,0%/năm (0,75%/tháng).
 
LS cho vay đối với hộ cận nghèo cũng giảm từ 0,72%/tháng (8,64%/năm) xuống còn 0,66%/tháng (7,92%/năm).  LS cho vay hộ nghèo tại huyện nghèo 30a giảm từ 0,3%/tháng xuống còn 0,275%/tháng (3,3%/năm).
 
LS cho vay người lao động tại huyện nghèo đi xuất khẩu lao động (theo Quyết định 71/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) đối với hộ nghèo và hộ dân tộc thiểu số giảm từ 0,3%/tháng xuống còn 0,275%/tháng (3,3%/năm); đối với khách hàng còn lại giảm từ 0,6%/tháng xuống còn 0,55%/tháng (tức 6,6%/năm).
 
LS cho vay thương nhân vùng khó khăn giảm từ 0,8%/tháng xuống còn 0,75%/tháng.
Đây là lần thứ 3 liên tiếp kể từ năm 2013 đến nay Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh hạ lãi suất cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và một số chương trình tín dụng chính sách khác. 
Tai Nghệ An, doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách hiện đạt trên  1.778 tỷ đồng. Một số chương trình có doanh số cho vay lớn như: hộ nghèo 567 tỷ đồng, hộ cận nghèo 531 tỷ đồng, HSSV 227 tỷ đồng... 
 
Việc Chính phủ giãm lãi suất tín dụng đối với các khoản vay ngân hàng chính sách càng tạo điều kiện cho người vay được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi của nhà nước với lãi suất phù hợp, tạo thuận lợi hơn cho phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là vùng miền núi, vùng khó khăn của Nghệ An.
 
Châu Lan.