Giảm lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.
 
Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam được giảm từ 10,5% xuống mức 9,6%/năm.
 
Lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam được giảm từ 7,8% xuống 7,2%/năm.
 
Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam được giữ nguyên ở mức 2,4%/năm.
 
Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước quy định trên được áp dụng đối với các khoản giải ngân vốn vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước kể từ ngày 11/12/2014.
 
Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư quy định trên được áp dụng theo từng lần trả nợ của chủ đầu tư cho tổ chức tín dụng kể từ ngày 11/12/2014.
 
Thông tư này thay thế Thông tư số 108/2014/TT-BTC ngày 11/08/2014 về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư. 

Theo Chinhphu.vn