Giảm lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 09/2013/TT-BTC quy định giảm lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam xuống còn 10,2%/năm.

Trước đó, theo quy định tại Thông tư số 104/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính đang được áp dụng, lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 11,4%/năm.

Tại Thông tư 09 vừa được ban hành ngày 17/1/2013, mức lãi suất này được điều chỉnh giảm xuống là 10,2%/năm.

Mức lãi suất 10,2%/năm được áp dụng từ ngày 17/1/2013.


Theo (Chinhphu.vn) - L.T