Giảm nghèo, nâng cao mức sống cho nhân dân vùng miền Tây và ven biển

(Baonghean.vn) - Sáng 16/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai đề án "giảm nghèo và nâng cao mức sống cho nhân dân miền Tây và ven biển Nghệ An đến năm 2020". Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí:  Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Bằng Toàn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 
Giảm nghèo, nâng cao mức sống cho nhân dân miền Tây và vùng ven biển Nghệ An là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2014-2020. Mục tiêu hướng tới tạo bước chuyển, tăng nhanh thu nhập, cải thiện điều kiện sinh hoạt và chất lượng cuộc sống cho nhân dân từng bước ngang bằng với mức sống bình quân chung cả tỉnh, đảm bảo ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng nông thôn mới.
 
Đề án sẽ tập trung tạo điều kiện và cơ hội để nhân dân miền tây và ven biển tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội về hạ tầng cơ sở, văn hoá, giáo dục, y tế, an ninh xã hội và các điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập, vượt qua nghèo đói, vươn lên khá, giàu bền vững. 
 
Đồng chí Lê Xuân Đại điều hành thảo luận các giải pháp thực hiện đề án
 
Giai đoạn 2014-2015 phấn đấu nâng mức thu nhập của người dân lên gấp 1,65 lần so với năm 2013, trong đó, nâng mức thu nhập của hộ nghèo gấp 2 lần; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ 3%-5%; đưa tỷ lệ hộ nghèo ở miền Tây và ven biển giảm từ 21,01% hiện nay xuống dưới 15% đến cuối năm 2015; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo vùng miền Tây từ 32 lên 45% , vùng ven biển từ 44,5% lên 55%, cả 2 vùng hàng năm giải quyết việc làm cho 16.000-16.500 người lao động.
 
Giai đoạn năm 2016-2020 phấn đấu nâng mức thu nhập của nhân dân lên gấp 2 lần so với năm 2015, trong đó, nâng mức thu nhập của hộ nghèo gấp 2,5 lần; giảm tỷ lệ hộ nghèo cả 2 khu vực từ 15% cuối năm 2015 xuống còn 5% cuối năm 2020; tỷ lệ lao động qua đào tạo vùng miền Tây đạt 55%, vùng ven biển đạt 65%. 
 
Để thực hiện mục tiêu đề ra, UBND tỉnh ban hành 9 giải pháp cơ bản, đó là: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức các cấp, các ngành và nhân dân; tổ chức tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo hàng năm và phân loại hộ nghèo theo từng nhóm hộ để có giải pháp hỗ trợ phù hợp; áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và phát triển kinh tế gắn với khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa bàn, từng vùng; thu hút các doanh nghiệp có quy mô lớn đầu tư vào miền Tây và ven biển; thực hiện tốt chính sách cho người có công, các chương trình hỗ trợ giảm nghèo, an sinh xã hội; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh; dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; phát huy vai trò mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện mục tiêu; tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực thực hiện đề án.
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh: Đây là đề án quan trọng để thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, phấn đấu đưa tỉnh Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước. Nội dung thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo liên quan đến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, do đó, đề nghị các huyện thị vùng miền Tây và ven biển, các cơ quan ban ngành liên quan quán triệt mục tiêu ý nghĩa quan trọng của đề án để có chỉ tiêu, biện pháp giải quyết, thực hiện thành công mục tiêu đề ra. Sau hội nghị, các địa phương chấn chỉnh ban chỉ đạo xoá đói giảm nghèo của huyện, phòng LĐ-TB&XH xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với huyện của mình theo Quyết định 4642/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt đề án giảm nghèo và nâng cao mức sống cho nhân dân vùng miền Tây và ven biển Nghệ An đến năm 2020...
 
Thu Huyền