Giám sát chặt việc tuyển dụng công chức viên chức ngành nông nghiệp tỉnh

(Baonghean.vn) - Tiếp tục chương trình giám sát công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức, chiều 9/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có cuộc làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
Toàn cảnh cuộc làm việc
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao quản lý nhiều đầu mối với 36 đơn vị sự nghiệp và 2.223 biên chế thuộc nhiều đối tượng công chức, viên chức, hợp đồng tự trang trải, hợp đồng thu hút và hợp đồng theo công việc. 
Phó Giám đốc Sở Nguyễn Văn Lập báo cáo tình hình tuyển dụng và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành
Đồng chí Hồ Ngọc Sỹ - Giám đốc Sở NN - PTNT giải đáp các vấn đề mà đoàn giám sát quan tâm
 
 
Tuy nhiên, thực tiễn việc quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở đang đặt ra những bất cập. Do công tác chuyển đổi, sắp xếp tổ chức, bộ máy theo hệ thống ngành dọc trong mấy năm gần đây, một bộ phận lớn lao động từ cấp huyện chuyển về cho Sở (từ các nông, lâm trường chuyển sang Ban quản lý rừng phòng hộ; trạm khuyến nông chuyển về cho Trung tâm khuyến nông tỉnh; các trại chăn nuôi chuyển về Trung tâm Giống chăn nuôi; các trạm khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật về các trung tâm tương ứng cấp tỉnh), trong đó số đông chưa được đào tạo cơ bản, dẫn đến ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ của ngành.  
 
Trong khi đó, số lao động thuộc diện thu hút có trình độ chuyên môn và năng lực công tác tốt lại không được tuyển dụng vào biên chế. Một số đơn vị sự nghiệp như Ban quản lý rừng phòng hộ; lực lượng kiểm lâm chưa bố trí đủ biên chế theo quy định của Trung ương, gây khó khăn cho các đơn vị hoạt động. Việc thực hiện thu hút theo chính sach của tỉnh căn cứ điểm thi đầu vào trên 25 điểm đối với các ngành thú y, trồng trọt, thủy sản, chăn nuôi là rất khó khăn. Một số đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu nhưng vẫn có hợp đồng tự trang trải đang gây khó khăn cho chính các đơn vị này....
Đồng chí Nguyễn Đình Minh - Thành viên đoàn giám sát tham gia ý kiến tại cuộc làm việc
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm kết luận tại cuộc làm việc
 
Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Lậm đã chia sẻ với những khó khăn của Sở trong công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Đồng thời đề nghị Sở nghiên cứu đề xuất phương án để từng bước giải quyết các vấn đề bất cập đang đặt ra, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng cầu nhiệm vụ của ngành. Quan tâm đến số hợp đồng tự trang trải ở các đơn vị; biên chế ở một số đơn vị có tính ổn định không cao như ban quản lý dự án. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện  quy chế tiếp nhận, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ ở các khâu.... 
 
 Tin, ảnh: Minh Chi