Giám sát công tác tuyển dụng CBCC tại Thanh tra đô thị TP Vinh

(Baonghean.vn) - Thực hiện chương trình giám sát việc thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh, chiều 6/10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có cuộc làm việc tại Thanh tra Đô thị thành phố Vinh.
 
Quang cảnh buổi làm việc
 
Thanh tra đô thị thành phố Vinh với chức năng nhiệm vụ kiểm tra, tham mưu xử lý trên 3 lĩnh vực: trật tự đô thị; trật tự an toàn giao thông; vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị. Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện một số nhiệm vụ, như công tác giải phóng mặt bằng; kiểm tra, tham mưu xử lý nội dung đơn thư của công dân liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra đô thị tại 25 xã, phường. Đây là đơn vị sự nghiệp, cho nên mọi công tác tuyển dụng cán bộ, viên chức và người lao động do UBND thành phố trực tiếp quyết định và tiếp nhận trên cơ sở Thanh tra đô thị đề xuất, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Trong tổng số cán bộ, viên chức, lao động hiện tại của đơn vị là 34 người, trong đó có 17 biên chế và 15 người hợp đồng không xác định thời hạn. Ngoài ra, đơn vị cũng đã tổ chức hợp đồng ngắn hạn đối với 3 lao động để thực hiện một số nhiệm vụ khác như lái xe, bảo vệ... 
 
Đại diện Thanh tra Đô thị làm rõ một số vấn đề đoàn giám sát quan tâm.
 
Mặc dù biên chế của đơn vị được giao 21 người nhưng mấy năm qua do thuyên chuyển công tác, nghỉ hưu, trong khi đó số tuyển dụng mới chỉ được thực hiện hợp đồng, cho nên số lượng cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng nhiều hơn số biên chế. Mặt khác, các chuyên môn đào tạo mà đơn vị cần tuyển dụng là luật, giao thông, xây dựng..., nhưng qua trình tuyển nhận khó tuyển được. Bên cạnh đó, mặc dù đơn vị hoạt động trong công tác thanh tra nhưng ngoài lương, cán bộ, viên chức và lao động chưa được hưởng một nguồn phụ cấp nào trong cùng hệ thống thanh tra.
 
Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc
 
Thông qua cuộc làm việc, đoàn giám sát đã lưu ý Thanh tra đô thị cần thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền trong việc tuyển dụng những biên chế còn thiếu, kể cả hợp đồng các vị trí việc làm cụ thể phải đáp ứng các tiêu chuẩn; chăm lo công tác tư tưởng chính trị, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động.
 
 
Minh Chi